Ruch rozwijający Weroniki Sherborne jako metoda wspomagania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Liczba stron: 101

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Charakterystyka metody pracy Weroniki Sherborne
1.1. Geneza oraz założenia metody Ruchu Rozwijającego
1.2. Zasady metody Weroniki Sherborne
1.3. Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
1.4. Efektywność metody Ruchu Rozwijającego w świetle badań

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze
2.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w świetle badań własnych
3.1. Prezentacja indywidualnych przypadków
3.2. Analiza danych z wywiadu
3.3. Interpretacja wyników badań

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Wstęp

Praca magisterska pod tytułem „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne jako metoda wspomagania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie” jest szczegółowym i dogłębnym studium jednej z bardziej innowacyjnych i angażujących form terapii stosowanych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Metoda Ruchu Rozwijającego, stworzona przez Weronikę Sherborne, jest podejściem holistycznym, które podkreśla znaczenie ciała i ruchu w procesie rozwoju i uczenia się.

Wprowadzenie do tego tematu wymaga gruntownego zrozumienia teorii i praktyki tej metody, a ta praca ma na celu zaoferowanie takiego przeglądu. Pierwszy rozdział pracy koncentruje się na przedstawieniu genezy i założeń metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, jej zasad oraz zastosowania w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ponadto, autor podejmuje się oceny efektywności tej metody w świetle istniejących badań.

Drugi rozdział skupia się na metodologii badań własnych przeprowadzonych przez autora. Zostaje tu przedstawiony przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, a także metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystane w trakcie badań. Autor szczegółowo opisuje również organizację i przebieg przeprowadzonych badań.

Trzeci i ostatni rozdział prezentuje wyniki badań własnych autora dotyczących zastosowania metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Autor przedstawia indywidualne przypadki, analizuje dane z wywiadu i interpretuje wyniki badań, aby ukazać praktyczne zastosowanie metody w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Praca ta stanowi istotny wkład w literaturę na temat terapii dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, prezentując szczegółowe i wnikliwe badanie jednej z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych metod w tej dziedzinie. Autor ma nadzieję, że ta praca nie tylko zwiększy zrozumienie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wśród specjalistów, ale również przyczyni się do dalszego rozwoju i ulepszania tej metody w praktyce.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print