Ruch rozwijający Weroniki Sherborne jako metoda wspomagania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Liczba stron: 101

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Charakterystyka metody pracy Weroniki Sherborne
1.1. Geneza oraz założenia metody Ruchu Rozwijającego
1.2. Zasady metody Weroniki Sherborne
1.3. Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
1.4. Efektywność metody Ruchu Rozwijającego w świetle badań

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze
2.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w świetle badań własnych
3.1. Prezentacja indywidualnych przypadków
3.2. Analiza danych z wywiadu
3.3. Interpretacja wyników badań

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print