Różne przejawy niepełnosprawności intelektualnej dzieci-Autyzm i FAS

Liczba stron: 122

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..4

Rozdział I
Autyzm w świetle literatury przedmiotu.
1.1. Autyzm jako choroba..6
1.2. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu..13
1.3. Rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem..21
1.4. Edukacja dziecka autystycznego..24

Rozdział II
Alkoholowy zespół płodowy w świetle literatury przedmiotu.
2.1. Pojęcie FAS. Kryteria diagnostyczne schorzenia..32
2.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS..39
2.3. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań empirycznych ..47
2.4. Dziecko z zespołem FAS w szkole..50

Rozdział III
Metodologiczne założenia badań własnych.
3.1. Cel oraz przedmiot badań.. 64
3.2. Problemy badawcze..65
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze..69
3.4. Organizacja i przebieg badań..74

Rozdział IV
Sytuacja szkolna dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w świetle wyników badań własnych.
4.1. Dziecko z FAS – studium przypadku..76
4.1.1. Identyfikacja problemu..76
4.1.2. Geneza i dynamika zjawiska..77
4.1.3. Propozycje rozwiązania problemu..88
4.2. Dziecko autystyczne – studium przypadku..90
4.2.1. Identyfikacja problemu..90
4.2.2. Geneza i dynamika zjawiska..94
4.2.3. Propozycje rozwiązania problemu..101

Zakończenie..105
Bibliografia..108
Aneks..111

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print