Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Liczba stron: 30

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

Wstęp 3

1. Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym (ogólna charakterystyka) 5

2. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 9
2.1. Charakterystyka metody 9
2.2. Walory metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu rozwoju społecznego i moralnego 13
2.3. Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w usprawnianiu motoryki dzieci 16

3. Scenariusze zajęć. Zastosowanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w zajęciach z dziećmi 6-letnimi 19

Zakończenie 29
Bibliografia 30

Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym to cały cykl przemian w organizmie dziecka. Jest to cykl skomplikowany, ale niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Jest wiele metod, które wspierają rozwój motoryczny. Jedną z nich jest metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Weronika Sherborne (1922 – 1990) przez całe życie pracowała z dziećmi. Kształciła nauczycieli zarówno w swoim kraju jak i za granicą. Była z wykształcenia nauczycielką wychowania fizycznego i fizjoterapeutką. Ogromny wpływ na działalność Weroniki Sherborne miała twórczość Rudolfa Labana. Pobierała ona nauki tańca i ruchu w studio założonym przez niego.

Nowatorstwo metody Ruchu Rozwijającego polega na jej prostocie. Metoda wywodzi się z naturalnych zabaw ruchowych dzieci z rodzicami. System ćwiczeń ma zastosowanie we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, umysłowego, fizycznego i motorycznego.

W założeniu metody leży kształcenie świadomości własnego ciała i usprawnianie ruchowe. Według Sherborne i jej współpracowników, w pracy z dziećmi zdrowymi oraz z dziećmi niepełnosprawnymi należy budować kontakt przez mowę ciała, a dopiero później nawiązywać kontakt społeczny.

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia roli metody Ruchu Rozwijającego w kształtowaniu motoryki dziecka w wieku przedszkolnym. Struktura pracy jest tak pomyślana, by naświetlać kolejne obszary tytułowej tematyki. Najpierw omówiony zostanie rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym, a następnie scharakteryzowana będzie dokładnie metoda Weroniki Sherborne. W ostatniej części pracy podane zostaną propozycje praktycznego wykorzystania metody w pracy z dziećmi w wieku 6 lat. Poszczególne ćwiczenia będą zaprezentowane w formie integralnych scenariuszy, z których każdy będzie przeznaczony do kształtowania konkretnej umiejętności dziecka.

Całość pracy zwieńczona będzie bibliografią wykorzystana w pracy, w której można szukać szerszej propozycji ćwiczeń i zabaw z zakresu metody Ruchu Rozwijającego.

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print