Rola algorytmów w nauczaniu geometrii w szkole podstawowej

Liczba stron: 76

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

I. Algorytmy w świetle literatury.

II. Analiza podręczników pod względem występowania i sposobu przedstawiania w nich algorytmów geometrycznych.

III. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych wśród uczniów klas szóstych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum, których celem było sprawdzenie u uczniów poziomu wiedzy algorytmicznej z zakresu geometrii

Wstęp

Niniejsza praca magisterska jest próbą eksploracji i analizy, jak algorytmy są wykorzystywane w nauczaniu geometrii na poziomie szkoły podstawowej. Praca ta składa się z trzech głównych części.

W pierwszej części pracy, „Algorytmy w świetle literatury”, autor zwraca uwagę na algorytmy jako podstawowe narzędzia myślenia logicznego i matematycznego. Ta sekcja oferuje teoretyczne tło dotyczące natury algorytmów, ich zastosowań w matematyce i, co najważniejsze, ich roli w nauczaniu geometrii. Ta część pracy ma na celu dostarczenie czytelnikowi solidnej podstawy teoretycznej, która umożliwi zrozumienie dalszych części pracy.

Druga część pracy, „Analiza podręczników pod względem występowania i sposobu przedstawiania w nich algorytmów geometrycznych”, koncentruje się na praktycznym aspekcie zastosowania algorytmów w nauczaniu geometrii. Autor analizuje różne podręczniki szkolne pod kątem tego, jak algorytmy geometryczne są w nich prezentowane i wykorzystywane. Celem tej części jest zrozumienie, w jaki sposób algorytmy są obecnie wykorzystywane w edukacji geometrycznej i jak mogą być potencjalnie ulepszane.

Trzecia część pracy, „Sprawozdanie z badań przeprowadzonych wśród uczniów klas szóstych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum, których celem było sprawdzenie u uczniów poziomu wiedzy algorytmicznej z zakresu geometrii”, jest głównym elementem pracy. Autor prezentuje tutaj wyniki badań, które przeprowadził wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Celem tych badań było zrozumienie, na jakim poziomie znajduje się wiedza algorytmiczna uczniów z zakresu geometrii.

Ta praca stanowi ważny wkład w dyskusję o roli algorytmów w edukacji matematycznej, a zwłaszcza w nauczaniu geometrii. Poprzez połączenie teoretycznej analizy literatury z praktyczną analizą podręczników i wyników badań, autor dostarcza ważnych spostrzeżeń, które mogą pomóc nauczycielom i edukatorom lepiej zrozumieć i wykorzystać algorytmy w swoich praktykach nauczania.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print