Relacje interpersonalne w rodzinie alkoholowej w świadomości dorosłych dzieci

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1 RODZINA JAKO SYSTEM SPOŁECZNY
1.1. Pojęcie systemu rodzinnego.
1.2. Charakterystyka zdrowego, funkcjonalnego systemu rodzinnego.
1.3. Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego.

ROZDZIAŁ 2 ALKOHOLIZM I WSPÓŁUZALEŻNIENIE W RODZINIE
2.1. Pojęcie alkoholizmu i jego wpływ na rodzinę.
2.2. Pojęcie, przyczyny i objawy współuzależnienia.
2.3. Wpływ współuzależnienia na dorosłe życie.

ROZDZIAŁ 3 DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW
3.1. Charakterystyka cech dorosłych dzieci alkoholików.
3.2. Zespół stresu pourazowego u dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 4 METODOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Cele badań.
4.2. Problemy badawcze.
4.3. Zmienne i wskaźniki.
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
4.5. Organizacja i przebieg badań.
4.6. Ogólna charakterystyka próby badawczej.

ROZDZIAŁ 5 NIEFORMALNA STRUKTURA RODZINY Z PUNKTU WIDZENIA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
5.1. Struktura socjometryczna rodziny z punktu widzenia dorosłych dzieci alkoholików.
5.2. Struktura władzy w rodzinie z punktu widzenia dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 6 ŚWIAT UCZUĆ I DOŚWIADCZENIE DZIECIŃSTWA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
6.1. Rodzaje i cechy dominujących uczuć u dorosłych dzieci alkoholików.
6.2. Źródła pojawiania się różnych uczuć u dorosłych dzieci alkoholików.
6.3. Wzajemność i komunikacja w systemie rodziny alkoholowej widziane oczyma dorosłych dzieci.
6.4. Ogólna atmosfera życia rodzinnego we wspomnieniach dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 7 STYL WYCHOWANIA W RODZINACH DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
7.1. Aktywność wychowawcza rodziców w opinii dorosłych dzieci alkoholików.
7.2. Ogólny stosunek rodziców do dzieci w opinii dorosłych dzieci alkoholików.
7.3. Funkcjonowanie systemu kar w opinii dorosłych dzieci alkoholików.
7.4. Autorytet rodziców w oczach dorosłych dzieci alkoholików.
7.5 Pełnienie funkcji rodzicielskich w opinii dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 8 POSTRZEGANIE SIEBIE, SWOJEJ ROLI ORAZ MIEJSCA W RODZINNYM UKŁADZIE RELACJI INTERPERSONALNYCH PRZEZ DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW
8.1. Poziom samoakceptacji i współuzależnienia u dorosłych dzieci alkoholików.
8.2. Postrzeganie swoich zadań i obowiązków wynikających z funkcjonowania w rodzinie przez dorosłe dzieci alkoholików.
8.3. Poczucie znaczenia w rodzinnej strukturze relacji interpersonalnych u dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 9 WARTOŚCI ŻYCIOWE ORAZ OCENA MOŻLIWOŚCI ZMIANY ISTNIEJĄCYCH W RODZINIE RELACJI INTERPERSONALNYCH U DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW.
9.1. Prezentacja świata wartości dorosłych dzieci alkoholików.
9.2. Nadzieje i oczekiwania wobec relacji rodzinnych u dorosłych dzieci alkoholików.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Liczba stron 80
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet im. ADAMA MICKIEWICZA
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print