Przemoc w rodzinie jako problem społeczny

Liczba stron: 70

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Bibliografia.3

Wstęp.6

Rozdział I Rodzina w kontekście życia społecznego
1.1 Funkcje rodziny jako komórki społecznej.8
1.2 Rodzina a postawa prospołeczna.19

Rozdział II Zjawisko przemocy w rodzinie
2.1 Przyczyny i podłoże przemocy w rodzinie.35
2.2 Przemoc jako problem społeczny.44

Rozdział III Sposoby i metody przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3.1 Rola i zakres pomocy organizacji społecznych i ośrodków terapeutycznych.52
3.2 Prawne metody pomocy.64

Zakończenie.68
Summary.70

WSTĘP

Przemoc domowa przez wiele lat nie była w Polsce nazywana po imieniu. Używano różnych określeń: „awantury domowe”, „kłótnie rodzinne”, „nieporozumienia małżeńskie”, itd. Wszyscy wiemy, że ludzie miewają ciężkie chwile w małżeństwie lub problemy wychowawcze, ale sądzimy, że powinni sobie sami z nimi radzić i nie należy wtrącać się z zewnątrz w „sprawy rodzinne”. Zdarza się jednak, że mężowie mocno biją swoje żony, małżonkowie obrzucają się najgorszymi wyzwiskami i grożą sobie nawzajem śmiercią, że ranią swoje dzieci i wzbudzają w nich śmiertelne przerażenie. Zdarza się również, że dorośli ludzie potrafią mówić i robić straszne rzeczy swoim starym i zniedołężniałym rodzicom.

W Polsce dopiero od niedawna zaczęto zajmować się przeciwdziałaniem przemocy domowej i znajdujemy się na początku drogi do skutecznego niesienia pomocy jej ofiarom. Do tej pory to policja najczęściej miała do czynienia ze sprawcami i ofiarami przemocy, ale poza interwencjami policyjnymi nie wiele się działo. Sprawcy pozostawali z poczuciem bezkarności, a ofiary z przekonaniem, że są osamotnieni w swojej tragedii i że nikt im naprawdę nie pomaga. Największą wadą dotychczasowej praktyki był brak współpracy pomiędzy policją, a innymi organizacjami winnymi nieść pomoc ofiarom przemocy rodzinie. Działania zwiększające bezpieczeństwo ofiar i rozwijające ich zdolności do samoobrony przed przemocą nie mogą obciążać jedynie służb interwencji policji. Niezbędne wydaje się, więc tworzenie lokalnych koalicji do przeciwdziałania przemocy domowej.

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia złożonego problemu, jakim bez wątpienia jest przemoc w rodzinie. Waga i złożoność tego jakże ważnego problemu społecznego nie pozwala nam na przejście nad nim obojętnie. Uświadomienie sobie rangi problemu i wpływu, jaki wywiera on na prawidłowe funkcjonowanie rodzin i jednostek w nich egzystujących jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania całego społeczeństwa.

Pierwszy rozdział niniejszej pracy ma za zadanie przedstawienie miejsca i roli rodziny w życiu społeczeństwa. Przedstawia on podstawowe funkcje, jakie powinna spełniać rodzina, aby jednostki wchodzące w jej skład rozwijały się w sposób harmonijny, prawidłowy dla normalnego funkcjonowania rodziny, jej członków nie tylko w niej samej, ale także w momencie, kiedy jej członkowie wchodzą w relacje z innymi przedstawicielami życia społecznego.

Druga cześć pracy ma za zadanie przedstawić zjawisko przemocy w rodzinie, jej przyczyny i podłoże, ukazać jej wpływ na dysfunkcjonalność rodzin i jednostek, a także zwrócić uwagę na przemoc jako istotny problem społeczny, wymagający poświęcenia jej baczniejszej uwagi niż miało to miejsce do chwili obecnej.

Rozdział trzeci to próba przedstawienia sposobów i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwrócenia szczególnej uwagi na prawne metody niesienia pomocy ofiarom. Ukazanie możliwości i zakres świadczonej pomocy przez organizacje społeczne i ośrodki terapeutyczne ich role i wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostek, które doświadczyły przemocy w domu rodzinnym na szybki powrót do życia w społeczeństwie.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print