Problemy szkolne uczniów z zamożnych rodzin

Liczba stron: 127

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I
Niepowodzenia edukacyjne dziecka a kontekst rodzinny.
1.1. Funkcje i znaczenie rodziny…. 6
1.2. Charakterystyka współczesnej rodziny….14
1.3. Metody wychowania w rodzinie….21
1.4. Postawy rodzicielskie wobec dzieci….30

Rozdział II
Charakterystyka szkolnych niepowodzeń uczniów.
2.1. Istota szkolnych niepowodzeń uczniów….36
2.2. Symptomy i przyczyny niepowodzeń szkolnych….40
2.3. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym….54

Rozdział III
Metodologia badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań….66
3.2. Problemy i hipotezy badawcze….68
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze….75
3.4. Teren, przebieg i organizacja badań….78
3.5. Charakterystyka badanej populacji….76

Rozdział IV
Problemy szkolne uczniów z zamożnych rodzin w świetle badań własnych.
4.1. Relacje dzieci z grupa rówieśniczą….82
4.2. Problemy o charakterze wychowawczym ….88
4.3. Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych ….97
4.4. Reakcja rodziców na niepowodzenia edukacyjne dzieci….103

Zakończenie….111
Bibliografia….114
Spis tabel i wykresów….118
Załączniki….120

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print