Problemy szkolne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie (autyzm)

Liczba stron: 55

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Autyzm w ujęciu teoretycznym
1.1. Autyzm jako choroba
1.2. Przyczyny, diagnoza oraz terapia autyzmu
1.3. Rodzina w życiu dziecka z autystycznego
1.4. Edukacja dziecka z autyzmem

Rozdział II
Dziecko autystyczne – studium przypadku
3.1. Identyfikacja problemu
3.2. Przyczyny i przebieg zjawiska
3.3. Formy terapii

Rozdział III
Założenia do pracy edukacyjno-wychowawczej
3.1. Główne założenia
3.2. Plan pracy
3.3. Scenariusz zajęć
Podsumowanie

Zakończenie
Wykaz literatury
Aneks

Wstęp

Dzieci z autyzmem często napotykają wiele trudności w szkole, które wynikają z ich specyficznych potrzeb i wyzwań. Praca licencjacka z 2014 roku, pt. „Problemy szkolne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie (autyzm)”, skupia się na analizie tych problemów oraz przedstawia założenia i plany pracy edukacyjno-wychowawczej dla takich dzieci.

Praca składa się z trzech rozdziałów, które omawiają różne aspekty związane z autyzmem i jego wpływem na edukację dziecka.

Rozdział pierwszy, „Autyzm w ujęciu teoretycznym”, przedstawia podstawowe informacje na temat autyzmu jako choroby. Omawia przyczyny, diagnozę oraz terapię tego zaburzenia, a także rolę rodziny w życiu dziecka z autyzmem. Wskazuje również na potrzeby edukacyjne dziecka z autyzmem i konieczność dostosowania programów i metod nauczania do tych potrzeb.

Rozdział drugi, „Dziecko autystyczne – studium przypadku”, prezentuje konkretne studium przypadku dziecka autystycznego. Analizuje problemy i wyzwania, z jakimi to dziecko się spotyka, oraz omawia różne formy terapii, które są stosowane w przypadku autyzmu.

Rozdział trzeci, „Założenia do pracy edukacyjno-wychowawczej”, przedstawia główne założenia i plan pracy, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia i edukacji dla dziecka autystycznego. W pracy są zawarte scenariusze zajęć, które uwzględniają specyficzne potrzeby i cechy dzieci z autyzmem.

Na zakończenie pracy znajduje się podsumowanie, które integruje wnioski i refleksje wynikające z analizy. Praca zawiera również wykaz literatury, który stanowi cenne źródło informacji na temat autyzmu i edukacji dzieci z tym zaburzeniem.

Niniejsza praca licencjacka może stanowić ważny wkład w badania nad edukacją dzieci z autyzmem. Analiza problemów szkolnych związanych z tym zaburzeniem pozwala lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby i wyzwania, z jakimi borykają się te dzieci w szkole. Przedstawione założenia do pracy edukacyjno-wychowawczej mogą być cennym wsparciem dla nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów zajmujących się edukacją i wsparciem dzieci z autyzmem.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print