Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych

Liczba stron: 84

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..3

Rozdział I
Rodzina patologiczna a problemy szkolne dziecka.
1.1. Patologia społeczna – analiza definicyjna.. 7
1.2. Rodzina i jej funkcje..11
1.3. Patologie w rodzinie..20
1.4. Niepowodzenia szkolne ucznia i zapobieganie tym problemom..26

Rozdział II
Metodologiczne założenia badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań..31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze..33
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze..37
2.4. Przebieg i organizacja badań..43

Rozdział III
Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych w świetle badań własnych.
3.1. Charakterystyka badanej populacji..41
3.2. Sytuacja rodzinna dzieci..48
3.3. Problemy szkolne uczniów z rodzin patologicznych ..54
3.4. Funkcjonowanie dzieci z rodzin patologicznych w grupie rówieśniczej..60
3.5. Rodzaje pomocy uzyskiwanej przez uczniów..65
3.6. Wnioski z badań..68

Zakończenie..72
Bibliografia..74
Spis wykresów..77
Aneks..79

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print