Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej

Liczba stron: 103

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Alkoholizm jako choroba XXI wieku
1.1. Analiza pojęcia alkoholizm. Typologia alkoholizmu ..7
1.2. Uwarunkowania uzależnienia od alkoholu..11
1.3. Profilaktyka uzależnienia..16

Rozdział II
Problem alkoholizmu wśród młodzieży
2.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna..26
2.1. Skala zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży ..31
2.3. Przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież..35
2.4. Skutki spożywania alkoholu przez młodzież..39

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Określenie przedmiotu i celu badań ..55
3.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych..56
3.3. Wyłonienie zmiennych i ich wskaźników..61
3.4. Metoda, technika i narzędzia zastosowane w badaniach..63

Rozdział IV
Problem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badań własnych
4.1. Przebieg badań i ich organizacja..68
4.2. Charakterystyka badanej grupy..69
4.3. Zjawisko alkoholizmu w gimnazjum – jego przyczyny, uwarunkowania i konsekwencje..72
4.4. Sposoby przeciwdziałania piciu alkoholu przez młodzież w badanej placówce..89

Wnioski z badań..95
Bibliografia..98
Spis wykresów..102
Załączniki..103

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print