Problem agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej

Liczba stron: 74

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Agresja i przemoc w szkole – podstawowe zagadnienia
1.1. Pojęcie agresji…..5
1.2. Formy i rodzaje agresji.. 9
1.3. Pojęcie przemocy …..14
1.4. Formy i rodzaje przemocy….. 17
1.5. Przyczyny agresji i przemocy w szkole …..20
1.6. Objawy …..24
1.6.1. Objawy fizyczne….. 24
1.6.2. Objawy emocjonalne….. 25
1.7. Skutki przemocy …..26
1.8. charakterystyka ofiar przemocy….. 28
1.9. Charakterystyka sprawców przemocy w szkole….. 29
1.10. Teorie psychologiczne agresji …..29
1.11. Szkoła jako środowisko agresogenne….. 32
1.12. Sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole …..34

Rozdział II
Metodologiczne podstawy pracy
2.1. Przedmiot i cel badań…..37
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …..39
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze….. 41
2.4. Charakterystyka terenu badań….. 44
2.5. Charakterystyka grupy badawczej …..46
2.6. Organizacja i przebieg badań….. 47

Rozdział III
Analiza wyników badań własnych
3.1. Poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów gimnazjum.. 49
3.2. Przejawy agresji i przemocy wśród uczniów gimnazjum.. 52
3.3. Miejsca, w których najczęściej dochodzi do agresji i przemocy.. 57
3.4. Reakcja nauczycieli na przejawy agresji i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej.. 59
3.5. Podejmowane działania zapobiegawcze przejawom agresji i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej.. 61

Zakończenie i wnioski …..65
Bibliografia …..68
Spis tabel …..71
Spis wykresów …..71
Aneks …..72

WSTĘP

Agresja i przemoc występująca na terenie szkoły nie jest zjawiskiem nowym. Zjawisko to uważane jest za niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Istnieje od zalania dziejów we wszystkich kulturach i religiach.

Obecnie zaobserwować można zjawisko jej rozkwitu i równoczesnego wzrostu zainteresowania nim. Występuje coraz powszechniej. Niemal każdego dnia media donoszą o nowych przypadkach. Agresja i przemoc w szkole nie jest wyłącznie kierowana do uczniów, ale także do nauczycieli.

Młodzież coraz częściej wykorzystuje swoją przewagę i siłę do sprawiania innym cierpień fizycznych, jak i psychicznych. Zjawisko to na terenie polskich szkół przekracza wszelkie normy prawne, moralne, a także społecznie akceptowane.

W obfitej literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęca się przyczynom powstawania agresji i przemocy. Przeprowadzone badania wskazują, iż przemoc i agresja stała się towarem sprzedawanym w różnych programach telewizyjnych, w filmach bądź też w grach komputerowych.

Występowanie agresji i przemocy w szkole taj jak już wspomniałam jest zjawiskiem powszechnym. Choć w wielu szkołach zainstalowany jest monitoring i zatrudniona jest ochrona, to w dalszym ciągu dochodzi w nich do różnych aktów przemocy i agresji. Młodzież szkolna w swoim zachowaniu przejawia wyrafinowanie i brutalność.

W swojej pracy będę starała się odpowiedź na kilka pytań. Będę szukała odpowiedzi na następujące pytania: Czy młodzież gimnazjalna czuje się bezpiecznie w swojej szkole? Z jakimi przejawami agresji i przemocy zazwyczaj spotkają się uczniowie? Gdzie najczęściej dochodzi do przemocy i agresji wśród uczniów? W jaki sposób nauczyciele reagują na przejawy agresji i przemocy wśród uczniów? Jakie działania zapobiegawcze przejawom agresji i przemocy wśród uczniów podejmuje szkoła?

W poszczególnych rozdziałach mojej pracy omówię problem agresji i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej.

W pierwszym rozdziale zostało opisane pojęcie agresji i przemocy. W dalszej części po króćce przedstawiłam formy i rodzaje agresji i przemocy. Następnie opisałam przyczyny występowania agresji i przemocy na terenie szkoły. Ponadto przedstawiłam objawy i skutki jakie niesie za sobą agresja i przemoc. Scharakteryzowane zostały również ofiary i sprawcy przemocy. Na końcu tej części mojej pracy po króćce opisałam sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

Moja praca magisterska jest pracą badawczą, dlatego też znajdzie się w niej rozdział poświęcony metodologii badań. W rozdziale drugim przedstawiłam teoretyczne podstawy prowadzenia badań pedagogicznych. Oprócz tego znalazła się charakterystyka grupy badawczej, terenu badań oraz ich przebieg.

W ostatnim trzecim rozdziale przedstawiłam wyniki badań, jakie uzyskałam wśród uczniów klasy II i III Publicznego Gimnazjum w Łochowie. W zakończeniu przedstawię wnioski z badań własnych.

Mam nadzieję, że niniejsza praca jest zbiorem najważniejszych informacji dotyczących problemu agresji i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print