Prawa i wolności obywatela w Unii Europejskiej

Spis treści

WSTĘP 3

Rozdział I
POJĘCIE PRAW I WOLNOŚCI W KONTEKŚCIE OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 5
1.1. Pojęcie prawa i wolności obywatelskie 5
1.2. Pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej 9

Rozdział II
IDEA OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 16
2.1. Początki idei obywatelstwa europejskiego przed powstaniem Unii Europejskiej 16
2.2. Obywatelstwo europejskie w okresie od traktatów założycielskich do Jednolitego Aktu Europejskiego 18
2.3. Prace przygotowawcze nad ustanowieniem obywatelstwa europejskiego do jego zatwierdzenia 27

Rozdział III
ZAKRES REGULACJI PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ 37
3.1. Unormowania dotyczące praw i wolności obywateli w Unii Europejskiej 37
3.2. Prawa obywatela Unii Europejskiej w świetle prawa wspólnotowego 48
3.2.1. Zakres praw i obowiązków obywateli UE 48
3.2.2. Prawo swobodnego poruszania się i pobytu 50
3.2.3. Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych 56
3.2.4. Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 59
3.2.5. Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej 63
3.2.6. Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego 64
3.2.7. Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej 66
3.2.8. Prawo do informacji i dostępu do dokumentów wspólnotowych 67

Rozdział IV
OCHRONA PRAW OBYWATELSKICH 70
1. Ochrona praw obywateli UE na poziomie krajowym 72
2. Ochrona praw obywateli Unii Europejskiej na poziomie wspólnoto-wym 78

ZAKOŃCZENIE 83

OPIS PRACY W JĘZYKU ANGIELSKIM 86

BIBLIOGRAFIA 87

Liczba stron 94
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2007
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print