Pedagogiczne problemy rodzin uczniów kończących szkołę gimnazjalną

Liczba stron: 79

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczna W Szczecinie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2004

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Rodzina jako środowisko wychowawcze
1. Funkcje rodziny
2. Stosunki wewnątrzrodzinne.

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka ucznia kończącego gimnazjum.
1. Dorastanie społeczne
2. Konieczność dokonania wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu

ROZDZIAŁ III. Metodologiczne podstawy badań
1. Zamierzenia badawcze – problemy
2. Dobór metody, techniki i narzędzia

ROZDZIAŁ IV. Organizacja badań

ROZDZIAŁ V. Typowe problemy wychowawcze w badanych rodzinach
1. Problemy wynikające z dorastania społecznego
2. Problemy związane z przekraczaniem norm.
3. Problemy dotyczące przyszłości dziecka.

UWAGI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

WSTĘP

O ważności rodziny w życiu dziecka świadczą liczne publikacje, nie tylko z zakresu pedagogiki, ale także innych dyscyplin naukowych. Motywem tych opracowań jest świadomość, że wychowanie w rodzinie stanowi istotny czynnik w kształtowaniu osobowości dziecka, jego postaw wobec siebie i innych, zachowania w domu i w szkole a także wśród rówieśników.

W swojej pracy pragnę zająć się jednym fragmentem tej złożonej tematyki, mianowicie pedagogicznymi problemami występującymi w rodzinach uczniów kończących gimnazjum.
Etap na progu szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jest trudny, ale i ważny dla większości rodzin. Związane jest to z faktem, iż dziecko znajduje się w okresie dorastania, co nie pozostaje bez wpływu na jego zachowanie. Ponadto musi dokonać pierwszej ważnej decyzji dotyczącej przyszłości.

Pedagogiczne problemy powstają w związku z trudnościami, jakie napotykają rodzice w trakcie wychowywania dzieci a także wynikają z niewłaściwych oddziaływań wychowawczych.
W pierwszej części swojej pracy ukazałam rolę rodziny jako środowiska wychowawczego. Rodzina, bowiem będąc grupą osób połączonych więzami małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji wspólnie zamieszkująca i współdziałająca wypełnia społecznie określone dla niej funkcje (zadania). Z ich pełnieniem z kolei łączą się stosunki wewnątrzrodzinne, a w szczególności stosunki między rodzicami a dziećmi.

Drugi rozdział zawiera charakterystykę ucznia kończącego gimnazjum. Konieczne było uwzględnienie prawidłowości dorastania społecznego a także sytuacji związanej z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Niniejsza praca pokazuje sposób, w jaki uzyskano informacje na temat problemów jak również wskazówki dla pracy wychowawczej w dziedzinie pedagogiki rodziców.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print