Oddziały antyterrorystyczne

SPIS TREŚCI

WSTĘP.3
ROZDZIAŁ I: TERRORYZM JAKO ZJAWISKO XX WIEKU.5
ROZDZIAŁ II: METODY PROWADZENIA DZIAŁAŃ
TERRORYSTYCZNYCH.17
ROZDZIAŁ III: SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA
TERRORYZMOWI.24
ROZDZIAŁ IV: ODDZIAŁY
ANTYTERRORYSTYCZNE35
ZAKOŃCZENIE.46
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Na początku XXI wieku terroryzm stał się ogromnym problemem. Ukazały to bardzo wyraźnie ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, gdzie we wrześniowym ataku terrorystycznym na Nowy Jork i Waszyngton zginęły tysiące osób. W epoce coraz szybszego rozwoju środków i sposobów masowego zabijania sprawcy ataków terrorystycznych mogą coraz silniej ingerować w politykę wewnętrzną i zewnętrzną różnych państw. Ale terroryzm nie jest zjawiskiem nowym, nieznanym jak mogłoby się wydawać.

W pierwszym rozdziale opisane jest znaczenie słowa terroryzmu i jego pochodzenie, od rewolucji francuskiej aż po dzień dzisiejszy.

W rozdziale drugim opisane są metody prowadzenia działań terrorystycznych. Gniew terrorystów rzadko jest nie kontrolowany. Wbrew popularnym przekonaniom i relacjom mediów terroryzm przeważnie nie jest ani szalony, ani kapryśny. Ataków terrorystycznych dokonuje się na ogół z premedytacją i po starannym zaplanowaniu.

Akt terrorystyczny jest tak pomyślany, aby zakomunikować jakieś przesłanie. Ale, co również ważne, jest pomyślany i wykonany w sposób, który odzwierciedla zarazem specyficzne cele i motywacje danej grupy terrorystycznej, odpowiada jej możliwościom i zasobom. Taktyka i cele rozmaitych ruchów terrorystycznych, podobnie jak ich ulubiona broń, w sposób nieunikniony wynikają z ideologii grupy, jej wewnętrznej dynamiki organizacyjnej i osobowości najważniejszych członków, jak również z wielu bodźców zewnętrznych i wewnętrznych.

W rozdziale trzecim opisane są sposoby przeciwdziałania terroryzmowi, czyli środki prawne, konwencje o zwalczaniu terroryzmu takie jak na przykład Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania i karania przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, czyli tzw. Konwencja Nowojorska z roku 1973.

W rozdziale czwartym opisane są wybrane oddziały antyterrorystyczne, historia ich powstania, główne przyczyny powołania takich jednostek do działań antyterrorystycznych w różnych państwach. Opisane są także rodzaje broni używanej w akcjach przez oddziały antyterrorystyczne.

Liczba stron 50
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print