Oczekiwania rodziców wobec dzieci

Liczba stron: 47

Nazwa Szkoły Wyższej: Kolegium Nauczycielskie w Raciborzu

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2001

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 2

I. Analiza literatury. 3
1.Oczekiwania rodziców jako wyraz określonej postawy
rodzicielskiej. 3
2.Badania nad rodziną i rodzicami. 5

II. Metodologia badań. 12
1.Problem badawczy i zagadnienia badawcze. 12
2.Metody i techniki badań. 16
3.Charakterystyka grupy badawczej i terenu badań. 21

III. Oczekiwania rodziców wobec dzieci – badania własne. 23
A – Pożądane cechy u dzieci 23
1.Oczekiwania rodziców odnośnie wyglądu. 23
2.Oczekiwania co do przyszłości dziecka 27
3.Pragnienia rodziców wobec zachowania dzieci i uznawanych
przez nie wartości 31
B – Charakterystyka rodziców 36
1.Postawa rodziców wobec dziecka 36
2.Konsekwencja rodziców w wymaganiach i oczekiwaniach 37
3.Oczekiwania matek a oczekiwania ojców 38 Podsumowanie wyników i wnioski z badań. 40

Bibliografia 44
Aneks

WSTĘP

W literaturze polskiej i zagranicznej możemy odnaleźć szereg publikacji, poradników i różnego rodzaju badań na temat rodziny, relacji jakie w niej panują czy na przykład właściwego wychowywania dzieci. Bardzo trudno natomiast napotkać jakiekolwiek wzmianki o oczekiwaniach jakie rodzice wiążą ze swoimi dziećmi, czego pragną dla swoich „pociech” w najbliższej przyszłości.

Na te, i inne pytania spróbuję udzielić odpowiedzi w poniższej pracy.

Za życzliwe rady i krytyczne uwagi pragnę złożyć serdeczne podziękowania pani Doktor Danucie Raś, dzięki której praca uzyskała obecny kształt, recenzentowi oraz wszystkim osobom które przyczyniły się do powstania tej pracy.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print