Oczekiwania rodziców wobec dzieci

Liczba stron: 47

Nazwa Szkoły Wyższej: Kolegium Nauczycielskie w Raciborzu

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2001

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 2

I. Analiza literatury. 3
1. Oczekiwania rodziców jako wyraz określonej postawy rodzicielskiej. 3
2. Badania nad rodziną i rodzicami. 5

II. Metodologia badań. 12
1. Problem badawczy i zagadnienia badawcze. 12
2. Metody i techniki badań. 16
3. Charakterystyka grupy badawczej i terenu badań. 21

III. Oczekiwania rodziców wobec dzieci – badania własne. 23
A – Pożądane cechy u dzieci 23
1. Oczekiwania rodziców odnośnie wyglądu. 23
2. Oczekiwania co do przyszłości dziecka 27
3. Pragnienia rodziców wobec zachowania dzieci i uznawanych przez nie wartości 31
B – Charakterystyka rodziców 36
1. Postawa rodziców wobec dziecka 36
2. Konsekwencja rodziców w wymaganiach i oczekiwaniach 37
3. Oczekiwania matek a oczekiwania ojców 38 Podsumowanie wyników i wnioski z badań. 40

Bibliografia 44
Aneks

W literaturze polskiej i zagranicznej możemy odnaleźć szereg publikacji, poradników i różnego rodzaju badań na temat rodziny, relacji jakie w niej panują czy na przykład właściwego wychowywania dzieci. Bardzo trudno natomiast napotkać jakiekolwiek wzmianki o oczekiwaniach jakie rodzice wiążą ze swoimi dziećmi, czego pragną dla swoich „pociech” w najbliższej przyszłości.

Praca licencjacka pt. „Oczekiwania rodziców wobec dzieci” jest próbą zrozumienia i analizy oczekiwań, które rodzice mają wobec swoich dzieci. W świecie, który jest coraz bardziej skomplikowany i dynamiczny, oczekiwania rodziców mogą mieć znaczący wpływ na rozwój i dobrostan dzieci. Ta praca dąży do zrozumienia tych oczekiwań i sposobów, w jakie wpływają one na dzieci.

Praca rozpoczyna się od analizy literatury na temat oczekiwań rodziców jako wyrazu określonej postawy rodzicielskiej. Autor przegląda różne perspektywy badawcze i teorie na temat rodzicielstwa i rodziny, a także na temat wpływu oczekiwań rodziców na rozwój dzieci. Przegląd literatury obejmuje także różne badania przeprowadzone na temat rodziny i rodziców.

Drugi rozdział skupia się na metodologii badań. Praca wyjaśnia problem badawczy i zagadnienia badawcze, które są centralne dla badania. Rozdział ten zawiera także szczegółowy opis metod i technik badawczych użytych w badaniu, a także charakterystykę grupy badawczej i terenu badań.

Trzeci i ostatni rozdział pracy skupia się na prezentacji wyników badań własnych. W tym rozdziale omówione są oczekiwania rodziców wobec swoich dzieci, zarówno jeśli chodzi o pożądane cechy, jak i przyszłe aspiracje. Badanie skupia się również na postawach rodziców, konsekwencji w wymaganiach i oczekiwaniach, a także na różnicach między oczekiwaniami matek a oczekiwaniami ojców.

Ta praca ma na celu dostarczyć cennych informacji dla rodziców, nauczycieli, doradców i innych osób pracujących z dziećmi i rodzinami. Przede wszystkim jednak ma na celu pomóc zrozumieć, jakie są oczekiwania rodziców wobec swoich dzieci i jak te oczekiwania wpływają na dzieci. Praca kończy się podsumowaniem wyników i wniosków z badań, które mogą posłużyć jako punkt wyjścia dla dalszych badań w tej dziedzinie.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print