Ocena stanu gospodarki odpadami w ocynkowni ogniowej na przykładzie ZMO w Owadowie

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 4
PODSTAWY PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 4
1.1 REGULACJE PRAWNE W POLSCE 6
1.2. REGULACJE PRAWNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 9
1.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 14
ROZDZIAŁ 2 17
PODSTAWY TECHNOLOGICZNE PROCESU CYNKOWANIA 17
2.1. CYNKOWANIE OGNIOWE 17
2.2. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE 19
2.3. TECHNOLOGIA I PROCES CYNKOWANIA 22
2.4. RODZAJE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W CYNKOWNI 24
ROZDZIAŁ 3 26
CHARAKTERYSTYKA ZMO W OWADOWIE 26
3.1. O FIRMIE 26
3.2. USŁUGI – MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE 27
3.3. OFERTA 29
3.4. OCENA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W ZMO W OWADOWIE 33
WNIOSKI 43
SPIS TABEL 44
BIBLIOGRAFIA 45

Liczba stron 47
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Radomska Radom
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print