Ocena konstrukcji stacji paliw w aspekcie ekologicznym

Spis treści

Wstęp………………….. 5
1. Historia stacji paliw…………….. 7
1.1. Pierwsze stacje paliw………………. 7
1.2. Rozwój systemów dystrybucji paliw i olejów……….. 9
1.3. Stacje usług kompleksowych……………. 10
2. Wymagania formalno-prawne w zakresie budowy stacji paliw.. 12
2.1. Wymagania prawne………………. 12
2.2. Wymagania formalne……………. 15
2.2.1. Ustalenie lokalizacji………….. 15
2.2.2. Koncepcja programowo – przestrzenna…….. 17
2.2.3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego………………. 18
2.2.4. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne…….. 19
2.2.5. Ocena geologicznych uwarunkowań budowy stacji paliw… 20
3. Charakterystyka zagrożeń występujących na terenie stacji…. 22
3.1. Oddziaływanie produktów ropopochodnych na organizm ludzki.. 24
3.2. Zagrożenie wybuchem pożaru na stacji……….. 26
3.2.1. Wymiary stref zagrożenia wybuchem………… 29
3.3. Zagrożenie zanieczyszczeń ścieków substancjami ropopochodnymi. 30
3.4. Niebezpieczne zjawisko korozji na stacji paliw………. 31
4. Pro ekologiczne rozwiązania techniczne na stacji paliw……. 34
4.1. Zbiorniki na stacji paliw……………. 34
4.1.1. Zbiorniki jednopłaszczowe………… 35
4.1.2. Zbiorniki dwupłaszczowe………….. 37
4.1.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zbiorników….. 40
4.1.4. Adaptacja starszych zbiorników do nowych przepisów…. 46
4.2. Monitoring zbiorników paliwowych………… 48
4.2.1. Detekcja wycieku ze zbiorników dwupłaszczowych…. 49
4.2.2. Detekcja wycieku ze zbiorników jednopłaszczowych…… 51
4.2.3. Detekcja przepełnienia………….. 53
4.3. Rurociągi technologiczne na stacjach paliw…….. 56
4.3.1. Rurociągi paliwowe…………… 59
4.3.2. Rurociągi oddechowe……………. 61
4.4.Dystrybutory………………. 63
4.5. Hermetyzacja układów paliwowych…………. 67
4.5.1. Hermetyzacja układu tankowania………. 68
4.5.2. Hermetyzacja układu spustowego…………. 71
4.6. Ochrona instalacji paliwowych przed korozją …….. 73
4.6.1. Uszkodzenia korozyjne zbiorników………. 73
4.6.2. Ochrona powłokowa…………….. 74
4.6.3. Ochrona elektrochemiczna – katodowa zbiorników….. 76
4.7. Układy separacji ścieków – separatory………… 79
4.7.1. Zasada działania separatora…………… 82
4.7.2. Odpady z separatora………….. 85
4.8. Uszczelnienie terenu stacji……………. 87
5. Kryteria oceny ekologicznych stacji paliw……….. 89
5.1. Kryteria lokalizacji stacji paliw…………. 89
5.2. Kryteria oceny zabudowy stacji paliw……….. 90
5.3. Kryteria oceny zbiorników magazynowych i rurociągów…. 91
5.4. Kryteria hermetyzacji układów paliwowych……… 94
5.5. Kryteria odprowadzania ścieków……….. 94
6. Ocena konstrukcji stacji paliw w Lipsku……… 95
6.1. Przedstawienie stacji paliw…………… 95
6.2. Ocena na podstawie lokalizacji stacji………. 96
6.3. Ocena na podstawie kryteriów zabudowy stacji…….. 97
6.4. Ocena zbiorników magazynowych i rurociągów……. 97
6.5. Ocena według kryteriów hermetyzacji stacji……… 99
6.6. Ocena według kryteriów odprowadzania ścieków……. 100
6.7. Ocena końcowa…………….. 100
7. Podsumowanie i wnioski…………….. 102
Literatura…………………. 105
Spis rysunków…………………. 106
Spis tabel…………………. 107

Liczba stron 107
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Radomska Radom
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2004
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print