Ocena dokładności wymiarowej odlewów w procesie wytapianych modeli i Replicast CS

Spis treści:

1 Wstęp 3
1.1 Ogólne dane o procesach 3
1.1.1 Metoda wytapianych modeli 3
1.1.2 Proces Replicast CS 6
1.2 Technologiczność konstrukcji odlewów 8
1.3 Dokładność wymiarowa odlewów 14
1.3.1 Klasyfikacja błędów wymiarowych odlewów 14
1.1.2 Ocena parametrów, wpływających na dokładność wymiarową odlewów 16
1.1.3 Analiza wyników odstających 19
1.1.4 Metoda najmniejszych kwadratów 20
1.1.5 Metoda postępowania przy analizie statystycznej wyników pomiarów badanych odlewów 21
2 Metodyka badań 23
2.1 Rodzaje modeli użytych w badaniach 23
2.1.1 Materiały użyte na modele 23
1.1.2 Kształt modeli użytych w badaniach 24
1.1.3 Zestawy modelowe 26
1.2 Formy ceramiczne (FC) użyte w badaniach 27
1.2.1 Materiały użyte na FC 27
1.1.2 Zestawy form ceramicznych 30
1.1.3 Nakładanie form ceramicznych 33
1.1.4 Wytapianie modeli z FC 33
1.1.5 Obróbka cieplna FC 33
1.1.6 Przygotowanie FC do zalania 34
1.3 Technika pomiarowa 34
1.1.1 Metody pomiaru odlewów 34
1.1.2 Przykład programu pomiarowego (program pomiarowy dla modeli i odlewów typu A) 35
1.1.3 Przykład protokołu pomiarowego 39
3 Wyniki pomiarów i ich analiza statystyczna 41
1.1 Wyniki pomiarów 41
1.2 Analiza porównawcza wyników badań 64
1.3 Wnioski 66
4 Bibliografia 69

WSTĘP

Nie ma innego procesu odlewania metalu, który byłby tak mocno związany z działalnością człowieka. Dokładnie nie wiadomo kiedy i gdzie zaczęto stosować metodę wytapianych modeli, ale technologia ta była już znana w swojej pierwotnej postaci w starożytnej Mezopotamii, Grecji i Egipcie. Modele do odlewania metalowych przedmiotów wykonywano z wosków pszczelich, a następnie oblepiano je gliną, tworząc pierwsze formy odlewnicze. Metoda najczęściej była stosowana do wykonywania odlewów przedmiotów liturgicznych i ozdobnych, co w konsekwencji często prowadziło do ciekawych sytuacji, np. w Kolumbii topienie metalu było ceremonią prowadzoną przez najwyższego kapłana. Na przestrzeni stuleci nastąpił rozwój technologii oraz rozszerzenie zakresu jej stosowania.

Na początku XX wieku dentyści uznali, że odlewy precyzyjne można wykorzystywać w celach wytwarzania protez dentystycznych. W 1932 roku, dzięki zastosowaniu odlewnictwa precyzyjnego, w zakładach Rolls Royce udało się odlać stopy kobaltu. Technika ta i wykorzystanie jej do wykonania łopatek turbin gazowych otworzyło drogę do stosowania jej w wielu gałęziach przemysłu.

Po II Wojnie Światowej wykorzystywano ową technologię także i w lotnictwie. Rozpoczęto odlewanie metali dotąd nie odlewanych, jak tytan czy niob. Zaczęto zmniejszać grubość ścianek odlewów, rozpoczęto stosowanie próżni i kontrolowanej atmosfery. Poprawiono jakość powierzchni odlewów, wierność odwzorowania geometrii i dokładność wymiarową.

Liczba stron 69
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Warszawska
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print