Konstrukcja urządzenia frezarskiego do jednostronnego obcinania 2 sztuk rury wylotowej tłumika WEBASTO

Plan pracy

1.Wstęp
2. Charakterystyka działalności firmy
„Polmo” sp z.o.o.
3.Cel i zakres pracy
4. Materiał przedmiotu obrabianego
5. Proces Technologiczny obrabiane części
5.1. Cięcie rur
5.2. Gięcie rur
5.3. Roztłaczanie rury wylotowej
6. Ustalanie i mocowanie przedmiotów obrabianych
6.1. Uchwyty i dociski stosowane w przemyśle maszynowym
7. Rodzaje frezowania i narzędzia
8. Komputerowe projektowanie CAD
9. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne
10. Obliczenia
11. Wnioski

Wykaz rysunków
Wykaz tablic
Załączniki

Bibliografia
Załączniki:
Rysunek złożeniowy przyrządu frezarskiego 9007274B

Rysunki wykonawcze części składowych przyrządu:
– docisk z nakładką
– gniazda rury wylotowej
– podstawa
– gotowa rura wylotowa

Liczba stron 69
Nazwa Szkoły Wyższej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2004
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print