Niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III

Liczba stron: 62

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM…………………………………………………..………………6
1.1 Charakterystyka dziecka w młodszym wieku szkolnym……………………………6
1.2 Rozwój poznawczy………………………………………………………………….7
1.3 Rozwój fizyczny…………………………………………………………………….9
1.4 Rozwój społeczno-emocjonalny…………………………………………….…….10

2. CHARAKTERYSTYKA TRUDNOŚCI W NAUCE UCZNIÓW KLAS I-III – STUDIUM LITERATURY PRZEDMIOTU……………………………………….…………………13
2.1 Pojęcie, typologia fazy narastania trudności i niepowodzeń w nauce……………14
2.2 Czynniki warunkujące powstanie i rozwój trudności w nauce……………………18
2.3 Wymagania współczesnej szkoły w stosunku do dzieci klas I-III……………….23

3. MOŻLIWOŚCI POKONYWANIA TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ W NAUCE…..26
3.1 Możliwości pokonywania trudności i zapobiegania niepowodzeniom w nauce…26
3.2 Rola nauczania początkowego w edukacji dzieci…………………………………33
3.3 Rola domu rodzinnego a niepowodzenia szkolne uczniów………………………37

4. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH……………………….……………..……….40
4.1 Cel i przedmiot badań…………………………………………….………….……40
4.2 Problemy badawcze………………………………………………………………40
4.3 Hipotezy robocze…………………………………………………………………41
4.4 Zmienne……………………………………………………….…………….……42
4.5 Wskaźniki……………………………………………….………………………..42
4.6 Metody, techniki i narzędzia badawcze …………..………………………………42
4.7 Charakterystyka terenu badawczego……………………….………………….…44

5. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH……………………………..…..45
5.1 Związek między sytuacją materialną rodziny a niepowodzeniami szkolnymi
dzieci…………………………..………………………………………………….45
5.2 Związek między tradycjami edukacyjnymi w rodzinie a niepowodzeniami szkolnymi dzieci………………………………………………………………..…47
5.3 Związek między strukturą rodziny a niepowodzeniami szkolnymi dzieci……..…48
5.4 Związek między czasem poświęconym dzieciom a niepowodzeniami szkolnymi dzieci………………………………………………………………………………49
5.5 Związek między zachowaniem dziecka na zajęciach a niepowodzeniami szkolnymi dzieci………………………………………………………………………………52

PODSUMOWANIE………………………………………………………………………54
Bibliografia……………………………………………………………………………….56
Spis tabel…………………………………………………………………………………58
Załącznik…………………………………………………………………………………59

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print