Niepowodzenia szkolne uczniów dorosłych

Liczba stron: 75

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Wybrane zagadnienia z zakresu andragogiki i kształcenia dorosłych w świetle literatury przedmiotu badań.

1.1. Analiza podstawowych pojęć związanych z niepowodzeniami dorosłych.
1.2. Niepowodzenia szkolne dorosłych w uczeniu się..
1.2.1. Przyczyny niepowodzeń szkolnych dorosłych.
1.2.2. Motywacja..
1.3. Kształcenie dorosłych…
1.3.1. Proces kształcenia dorosłych
1.3.2. Możliwości dorosłych w zdobywaniu wiedzy
1.4. Kształcenie ustawiczne w Polsce.

ROZDZIAŁ II. Metodologia badań własnych.

2.1. Przedmiot i cele badań.
2.2. Problem główny i problemy szczegółowe.
2.3. Hipotezy.
2.4. Metody techniki i narzędzia badawcze.
2.5. Zmienne i ich wskaźniki.
2.6. Organizacja badań i charakterystyka próby badawczej.
2.7. Teren badań i charakterystyka badanego środowiska.

ROZDZIAŁ III. Uogólnienia i wnioski
3.1. Analiza przeprowadzonych badań
3.2. Podsumowanie.

BIBLIOGRAFIA
ANEKSY

„Niepowodzenia szkolne uczniów dorosłych” to praca magisterska skupiająca się na analizie i zrozumieniu niepowodzeń szkolnych wśród dorosłych uczniów. Praca składa się z 75 stron i została złożona w 2009 roku.

Wstęp pracy obejmuje ogólny opis tematu oraz cel badań.

Rozdział pierwszy koncentruje się na wybranych zagadnieniach z zakresu andragogiki i kształcenia dorosłych, omawiając podstawowe pojęcia związane z niepowodzeniami dorosłych. Autor przeprowadza analizę niepowodzeń szkolnych dorosłych, badając przyczyny tych niepowodzeń i rolę motywacji. Rozdział kończy się na omówieniu kształcenia dorosłych, procesu kształcenia i możliwości zdobywania wiedzy przez dorosłych, a także sytuacji kształcenia ustawicznego w Polsce.

Drugi rozdział to metodologia badań własnych. Zawiera on informacje o przedmiocie i celach badań, głównym problemie i problemach szczegółowych, a także hipotezach. Autor opisuje tu metody, techniki i narzędzia badawcze, zmienne i ich wskaźniki, a także organizację badań i charakterystykę próby badawczej. Rozdział kończy się na opisie terenu badań i charakterystyce badanego środowiska.

Rozdział trzeci skupia się na uogólnieniach i wnioskach wynikających z przeprowadzonych badań. Autor analizuje wyniki badań i podsumowuje swoje odkrycia.

Praca kończy się bibliografią i aneksami, które zapewne zawierają dodatkowe informacje i dane użyte do przeprowadzenia badań. Ta praca może być cennym źródłem informacji dla osób zainteresowanych problematyką kształcenia dorosłych i wyzwaniami, przed którymi stają dorośli uczniowie.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print