Niepowodzenia szkolne uczniów dorosłych

Liczba stron: 75

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Wybrane zagadnienia z zakresu andragogiki i kształcenia dorosłych w świetle literatury przedmiotu badań.

1.1. Analiza podstawowych pojęć związanych z niepowodzeniami dorosłych.
1.2. Niepowodzenia szkolne dorosłych w uczeniu się..
1.2.1. Przyczyny niepowodzeń szkolnych dorosłych.
1.2.2. Motywacja..
1.3. Kształcenie dorosłych…
1.3.1. Proces kształcenia dorosłych
1.3.2. Możliwości dorosłych w zdobywaniu wiedzy
1.4. Kształcenie ustawiczne w Polsce.

ROZDZIAŁ II. Metodologia badań własnych.

2.1. Przedmiot i cele badań.
2.2. Problem główny i problemy szczegółowe.
2.3. Hipotezy.
2.4. Metody techniki i narzędzia badawcze.
2.5. Zmienne i ich wskaźniki.
2.6. Organizacja badań i charakterystyka próby badawczej.
2.7. Teren badań i charakterystyka badanego środowiska.

ROZDZIAŁ III. Uogólnienia i wnioski
3.1. Analiza przeprowadzonych badań
3.2. Podsumowanie.

BIBLIOGRAFIA
ANEKSY

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print