Narkomania wśród młodzieży na przykładzie gimnazjum

Liczba stron: 77

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3
Rozdział I
Teoretyczne podstawy problemu narkomanii w świetle literatury
1.1. Narkomania – wyjaśnienie zagadnienia w literaturze przedmiotowej…..5
1.2. Dane statystyczne dotyczące spożywania narkotyków wśród polskiej młodzieży…..20
1.3. Przyczyny narkomanii wśród młodzieży…..22
1.4. Sposoby zapobiegania zjawisku narkomanii…..25

Rozdział II
Założenia metodologiczne badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań…..27
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze…..28
2.3. Zmienne i ich wskaźniki…..32
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..35
2.5. Teren, organizacja i przebieg badań…..39

Rozdział III
Narkomania wśród młodzieży w świetle wyników badań własnych
3.1. Charakterystyka badanej populacji…..41
3.2. Analiza i interpretacja wyników badań…..44
3.3. Podsumowanie badań. Wnioski …..64

Zakończenie …..68
Bibliografia …..71
Streszczenie …..72
Spis tabel i wykresów …..75
Aneks …..77

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print