Narkomania wśród młodzieży na podstawie literatury i badań własnych

Liczba stron: 67

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Warszawski

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.5
ROZDZIAŁ I.6
Tematyczne podstawy pracy.6
1.1..Historia narkomanii w Polsce.6
1.2..Podział narkotyków.9
1.3. Charakterystyka wybranych narkotyków.10
ROZDZIAŁ II.21
Narkomania jako problem społeczny.21
2.1. Przyczyny sięgania po narkotyki.21
2.1.1. Ucieczka od problemów zewnętrznych.21
2.1.2. Wpływ grupy rówieśniczej.23
2.1.3. Ciekawość.24
2.2. Zmiany osobowości.25
2.3. Konflikt z prawem.26
2.3.1. Narkotyki a prawo.28
2.4. Zapobieganie narkomanii.31
2.5. Uzależnienie.34
2.6. Pomoc uzależnionym.35
2.6.1. Baza placówek.37
ROZDZIAŁ III.39
Metodologia badań własnych.39
3. 1 Przedmiot i cele badań własnych.39
3. 2 Problemy badawcze.39
3. 3 Metody, techniki, narzędzia badawcze wykorzystane w badaniach własnych.40
3.4 Charakterystyka próby badawczej.41
3. 5 Procedura badań.41
ROZDZIAŁ IV.42
Zjawisko narkomanii wśród młodzieży na podstawie badań własnych.42
4.1 Wpływ sytuacji rodzinnej na sięganie po narkotyki.42
4.2 Przyczyny sięgania po narkotyki.45
4.3 Wrażenia związane z pierwszym sięgnięciem po narkotyk.46
4.4 Miejsca, w których młodzież najczęściej zażywa narkotyki.48
Zakończenie.50
Bibliografia.53
Aneksy.55

Wstęp

W ostatnich latach na szeroką skalę rozwinęło się zjawisko nadużywania środków odurzających. Dotyczy ono głównie ludzi młodych, nie zdających sobie sprawy z zagrożenia wynikającego z sięgania po narkotyki.

Dzisiejszy świat charakteryzuje intensywny rozwój cywilizacji, który widoczny jest we wszystkich dziedzinach. Ludzie żyją w dużym pośpiechu, nie zauważają istotnych rzeczy. Taki sposób funkcjonowania powoduje zaburzenia we właściwym życiu rodzinnym. Rodzice całe dnie spędzają w pracy, przez co nie mają czasu dla swoich dzieci, okazują im zbyt mało ciepła i miłości a zamiast tego stawiają im wygórowane wymagania. Również nauczyciele w szkołach stawiają wysokie poprzeczki, chcą zrealizować za wszelka cenę jak największą ilość materiału. Bardzo rzadko wśród nauczycieli można dostrzec prawdziwych pedagogów i przyjaciół młodzieży. Młodym ludziom coraz trudniej sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Dzieci znacznie szybciej muszą stawać się samodzielne, mimo to niekoniecznie wiąże się to z szybszym dojrzewaniem emocjonalnym. Dziecko nie mogące sprostać oczekiwaniom starszych, przeżywa ogromny stres i stara się go skutecznie ukrywać. Takie warunki są powodem sięgania po środki odurzające. Pozorne korzyści z zażywania narkotyków inspirują młodych ludzi do ponownego ich zażywania.

Problem narkomanii wśród młodzieży z roku na rok coraz bardziej się upowszechnia, sięga coraz młodszej grupy wiekowej i staje się sposobem na życie. Wielu młodych ludzi próbuje tylko kilka razy, i nigdy więcej nie sięga po narkotyki, jednak duża część zaczyna brać silniejsze środki, znacznie częściej i w znacznie większych ilościach.

Przerażający jest fakt, że nielegalne używki są bardzo łatwo dostępne na rynku, zarówno dzieci jak i młodzież nie mają problemu, żeby je zdobyć. Również osoby nie biorące narkotyków przeważnie wiedzą gdzie można je kupić, lub też mają wśród swoich znajomych takich, którzy biorą lub handlują.

Około 80% młodzieży miało kontakt z narkotykami, co oznacza że widzieli jak ktoś z ich znajomych zażywa narkotyki, byli częstowani przez innych lub sami przyjmowali środki odurzające.
Problem narkomanii jest bardzo złożony, ma wiele uwarunkowań, zarówno indywidualnych jak i środowiskowych. Przez swój ogrom stał się jednym z największych symptomów patologii społecznej współczesnej młodzieży.

Napisana przeze mnie praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały obejmują podstawę teoretyczną, która zawiera rys historyczny, podział i charakterystykę wybranych narkotyków, przyczyny sięgania po narkotyki, zmiany osobowości, aspekty prawne, etapy uzależnienia a także możliwości pomocy osobom uzależnionym. Trzeci rozdział obejmuje metodologię wykorzystanych przeze mnie metod badawczych (studium indywidualnych przypadków osób uzależnionych), natomiast w ostatnim rozdziale przedstawiłam wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań .

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print