Migracja zagraniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I – Istota międzynarodowych migracji ludności.

1.1. Mobilność terytorialna ( definicja, klasyfikacje, formy migracji i migrantów międzynarodowych)
1.2. Czynniki determinujące migrację.
1.3. Skutki Migracji.

Rozdział II – Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a mobilność ludności

2.1. Istota Rynku Wewnętrznego.
2.2. Swoboda przepływu osób.
2.3. Unormowania z Schengen.

Rozdział III – Zjawisko Polskiej migracji po 1 maja 2004 r.

3.1. Skala migracji
3.2. Przepływy pracowników jako dominująca forma migracji
– status prywatny pracowników i rodzin na obszarze Unii Europejskiej
– etapy otwierania rynków pracy przez państwa członkowskie
3.3. Główne kierunki polskiej migracji.

Rozdział IV – Procesy migracyjne w Unii Europejskiej a funkcjonowanie rynku pracy w Polsce.

4.1. Wpływ akcesji na sytuacje gospodarczą kraju.
4.2. Skala, kierunki, tendencje migracje polskiej siły roboczej w procesie integracji z Unia Europejska.
4.3. Wpływ procesów migracyjnych na efektywność funkcjonowania rynku pracy w Polsce.
4.4. Migracyjne plusy dla polskiego rynku pracy.

Zakończenie

Bibliografia

Streszczenie

Liczba stron 58
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print