Konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty Euro dla krajów Unii Gospodarczo Walutowej i Polski, w kontekście jej członkostwa w Unii Gospodarczo Walutowej

Spis Treści

Wstęp
1. Przyczyny utworzenia Unii Gospodarczo Walutowej
1.1 Potrzeba wprowadzenia jednolitej waluty
1.2 Etapy wdrażania wspólnej waluty
2. Korzyści i koszty wprowadzenia jednolitej waluty euro dla krajów Unii Gospodarczo Walutowej
2.1 Korzyści i koszty wprowadzenia euro dla przedsiębiorstw działających w strefie euro
2.2 Korzyści i koszty wprowadzenia euro dla banków działających na terenie Unii Gospodarczo Walutowej
2.3 Korzyści i koszty wprowadzenia euro dla unijnych gospodarstw domowych
3. Konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty euro w krajach Unii Gospodarczo Walutowej dla Polski
3.1 Korzyści i koszty wprowadzenia euro dla polskich przedsiębiorstw
3.2 Korzyści i koszty wprowadzenia euro dla banków działających na terenie Polski
3.3 Korzyści i koszty wprowadzenia euro dla polskich gospodarstwa domowych
Zakończenie
Bibliografia
Załączniki

Wstęp

Od 1 stycznia 2002 r w obrocie gotówkowym Europa posługuje się nową walutą. Jest to waluta szczególna, ponieważ ma wymiar międzynarodowy. Euro, bo o nim mowa, zastąpiło dwanaście narodowych walut i po okresie podwójnego obiegu stało się jedynym środkiem płatniczym takich państw jak: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy. Wyżej wymienione państwa oraz dodatkowo Wielka Brytania, Dania i Szwecja tworzą Unię Gospodarczo Walutową.

Utworzenie Unii Gospodarczo Walutowej, a tym samym wprowadzenie jednolitej waluty w 12 krajach (oprócz Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji) wymagało przede wszystkim zbliżenia warunków ekonomicznych w zakresie stabilności cen, kursów walutowych, sytuacji na rynkach finansowych i finansów publicznych. Są to postanowienia Traktatu z Maastricht, które mówią, że do Unii mogą przyłączyć się tylko te państwa, które wypełniają warunki spójności gospodarczej. Kryteria zbieżności gospodarczej będą obowiązywać również państwa kandydujące do Unii Gospodarczo Walutowej, w tym także Polskę, która w ostatnim okresie poczyniła istotne postępy w realizacji tychże kryteriów.

Wprowadzenie jednolitej waluty Euro ma istotny wpływ na gospodarkę krajów Unii Gospodarczo Walutowej. Kraje te odczuwają korzyści z posiadania wspólnej waluty jak i ponoszą pewne koszty. Przedsiębiorstwa działające w strefie Euro za niewątpliwą korzyść uznają wyeliminowanie ryzyka kursowego, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty działalności. Dla gospodarstw domowych pojawienie się gotówki Euro oznacza łatwiejsze poruszanie się po krajach Unii ponieważ nie jest już konieczna wymiana jednej waluty na drugą, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Banki z kolei stanęły między innymi przed koniecznością przyjęcia nowych systemów rachunkowych, informatycznych i handlowych, w tym także dostosowania bankomatów.

Pojawienie się Euro ma również wpływ na gospodarkę Polski. Banki działające w Polsce mają szerokie pole do popisu w oferowaniu nowych, korzystniejszych usług wyrażonych we wspólnej europejskiej walucie Euro. Wspólna waluta prowadzi do przejrzystości cen. W związku z tym obywatele polscy mogą dokonywać porównań i robić zakupy w tym kraju strefy Euro, gdzie jest najtaniej. Z kolei polskie przedsiębiorstwa, poza niezaprzeczalnymi korzyściami jak ograniczenie ryzyka kursowego oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia rachunków bankowych, poniosą również koszty. Polscy przedsiębiorcy muszą liczyć się ze zwiększoną konkurencją ze strony firm Eurolandu, które są zmuszone do większej innowacyjności, nie mogąc już powiększyć swojej konkurencyjności drogą dewaluacji waluty krajowej.

Wprowadzenie Euro to niewątpliwie bardzo skomplikowany proces wymagający dużego wysiłku i wielu nakładów, jednakże koszty ekonomiczne związane z dostosowaniem i restrukturyzacją gospodarki dają w perspektywie zysk – jej modernizację oraz wzrost efektywności i jej konkurencyjność.

Praca ta ma na celu ukazanie mikroekonomicznych konsekwencji wprowadzenia jednolitej waluty istotnych zarówno dla krajów Unii Gospodarczo Walutowej jak i dla krajów trzecich, w tym głównie dla Polski. Konsekwencje te zostaną przedstawione na przykładzie banków, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Liczba stron 39
Nazwa Szkoły Wyższej OLYMPUS-Szkoła Wyższa w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print