Gry i zabawy w edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym

Liczba stron: 87

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.. 3

Rozdział I
Teoretyczne podstawy pracy.
1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw.. 5
1.2. Geneza i cele zabawy.. 11
1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy .. 14
1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dzieciństwie .. 17
1.5. Gry i zabawy w nauczaniu początkowym.. 22
1.6. Gry i zabawy w edukacji matematycznej.. 27

Rozdział II
Scenariusze lekcji.
2.1. Scenariusz lekcji w klasie pierwszej na temat Ćwiczenia w dodawaniu w zakresie do 20.. 32
2.2. Scenariusz lekcji w klasie drugiej na temat Ćwiczenia w dodawaniu w zakresie do 100 – gry i zabawy.. 41
2.3. Scenariusz lekcji w klasie trzeciej na temat Utrwalenie dodawania w zakresie do 100 w zabawach i grach matematycznych.. 48

Rozdział III
Próba szkolna.
3.1. Sprawozdanie z lekcji przeprowadzonej według scenariusza .. 55
3.2. Analiza lekcji przeprowadzonej według scenariusza .. 58
3.3. Ankieta dla nauczycieli.. 60
3.4. Omówienie wyników ankiety.. 68

Zakończenie.. 81
Spis wykorzystanej literatury.. 84
Spis wykresów.. 87

Praca licencjacka pt. „Gry i zabawy w edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym” omawia znaczenie gier i zabaw w edukacji matematycznej dla młodszych uczniów.

Pierwszy rozdział teoretyczny zawiera omówienie istoty zabawy, rodzajów i klasyfikacji gier i zabaw. Autor omawia genezę i cele zabawy oraz biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy. Rozdział kończy się omówieniem specyfiki i znaczenia zabawy w dzieciństwie oraz gier i zabaw w nauczaniu początkowym i edukacji matematycznej.

Drugi rozdział zawiera scenariusze lekcji matematyki, w których gry i zabawy są wykorzystywane do nauczania i utrwalania dodawania. Scenariusze dotyczą lekcji w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.

Trzeci rozdział opisuje próbę szkolną, w której autor przeprowadza lekcję według jednego ze scenariuszy przedstawionych w rozdziale drugim. Rozdział zawiera sprawozdanie z lekcji, analizę lekcji, ankietę dla nauczycieli i omówienie wyników ankiety.

Praca kończy się zakończeniem i spisem wykorzystanej literatury.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print