Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji przedszkolnej

Liczba stron: 73

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 4

Rozdział I Działalność pedagogiczna przedszkola w świetle literatury tematu 5
1.1 Przedmiot i cele pedagogiki przedszkolnej 6
1.2 Zadania pedagogiki przedszkolnej 7
1.3 Proces wychowania w przedszkolu 9
1.4 Podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu 11
1.5 Środki dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym 12
1.6 Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 15

Rozdział II Metodologia badań dotyczących roli gier i zabaw dydaktycznych w edukacji przedszkolnej 19
21. Problem badawczy i cel badań 19
2.2 Problem główny i problemy szczegółowe 20
2.3 Wskaźniki i ich zmienne 20
2.4 Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe 21
2.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze 22
2.6 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 29

Rozdział III Wyniki badań dotyczących roli gier i zabaw dydaktycznych w edukacji przedszkolnej 33
3.1 Wyniki badań własnych 33
3.2 Wyniki obserwacji 49
Wnioski z badań 73

Bibliografia 75
Spis wykresów 77
Aneks 78

Wstęp

Gry dydaktyczne mają duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości. Metody gier dydaktycznych łączą różne sposoby poznawania rzeczywistości poprzez słuchanie, oglądanie, działanie, przeżywanie. Wszystkie działania pobudzają dziecko do myślenia. Mają one nie tylko wartości dydaktyczne, ale także terapeutyczne i wychowawcze. Uczą poszanowania przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny, sprzyjają uspołecznieniu, przyzwyczajają zarówno do wygrywania jak i do przegrywania.

Niniejsza praca kładzie nacisk na korzystanie przez nauczycieli z wszelakich gier i zabaw dydaktycznych, które pobudzają wszechstronny rozwój dziecka. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy działalności pedagogicznej przedszkola w świetle literatury tematu, przedstawia przedmiot i cele pedagogiki przedszkolnej, zadania pedagogiki przedszkolnej, opisuje proces wychowania w przedszkolu, podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu, środki dydaktyczne oraz role gier i zabaw dydaktycznych. Rozdział drugi poświęcony został metodologii badań własnych i w jego skład wchodzą problem badań i cel badań, problem główny i problemy szczegółowe, wskaźniki i ich zmienne, hipotezy główne i robocze, metody i techniki badawcze oraz charakterystyka badanej populacji. Trzeci rozdział to przede wszystkim wyniki badań dotyczących roli gier i zabaw dydaktycznych w edukacji przedszkolnej.

Przedszkolak rozumie, że zabawa w zespole wymaga przyjęcia pewnych ogólnych zasad, których nie można zmienić w trakcie gry tylko dlatego, że tak byłoby wygodniej jednemu z grających. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego dziecka, uczy podporządkowywania się przepisom i normom współżycia. Przez wprowadzenie elementów pewnych gier i zabaw można sprawić to, że nauka stanie się ciekawsza, dzieci będą chętniej pracowały i dzięki temu osiągną lepsze wyniki.

4.5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print