Gotowość sześciolatka do podjęcia nauki szkolnej

Liczba stron: 5

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ….. 3

Rozdział 1.
Gotowość edukacyjna dziecka w ujęciu teoretycznym.
1.1. Gotowość edukacyjna dziecka – analiza definicyjna…..5
1.2. Sfery dojrzałości i gotowości edukacyjnej dziecka ….. 6
1.3. Rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną….. 10
1.4. Wymagania szkoły wobec do dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny….. 14
1.5. Przedszkole w procesie osiągnięcia gotowości edukacyjnej dziecka….. 15

Rozdział 2.
Założenia metodologiczne badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań….. 18
2.2. Problemy badawcze….. 19
2.3. Metody badawcze ….. 20
2.4. Techniki i narzędzia badawcze….. 22
2.5. Organizacja i przebieg badań ….. 24

Rozdział 3.
Gotowość sześciolatka do podjęcia nauki szkolnej w świetle wyników badań własnych
3.1. Umiejętności szkolne….. 27
3.2. Kompetencje poznawcze i sprawność motoryczna ….. 29
3.3. Samodzielność i konfliktowość …..33
3.4. Aktywność społeczna….. 37
3.7. Podsumowanie….. 39

Zakończenie….. 41
Bibliografia ….. 43
Załączniki….. 45

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print