Gotowość edukacyjna dziecka

Liczba stron: 45

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ..3

Rozdział 1.
Gotowość edukacyjna dziecka w świetle literatury przedmiotowej.
1.1. Pojęcie gotowości edukacyjnej dziecka.. 5
1.2. Obszary dojrzałości i gotowości edukacyjnej dziecka .. 6
1.3. Rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną.. 10
1.4. Wymagania szkoły skierowane do dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny.. 14
1.5. Rola przedszkola w procesie osiągnięcia gotowości edukacyjnej dziecka.. 15

Rozdział 2.
Metodologia badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań.. 18
2.2. Problemy badawcze.. 19
2.3. Metody badawcze .. 20
2.4. Techniki i narzędzia badawcze.. 22
2.5. Organizacja i przebieg badań .. 24

Rozdział 3.
Gotowość edukacyjna dziecka w świetle wyników badań własnych – studium przypadku.
3.1. Umiejętności szkolne.. 27
3.2. Kompetencje poznawcze .. 29
3.3. Sprawność motoryczna .. 31
3.4. Samodzielność .. 33
3.5. Konfliktowość .. 35
3.6. Aktywność społeczna.. 37
3.7. Gotowość szkolna dziecka – wynik zbiorczy.. 39

Zakończenie.. 41
Bibliografia .. 43
Załączniki.. 45

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print