Gotowość edukacyjna dziecka

Liczba stron: 45

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ..3

Rozdział 1.
Gotowość edukacyjna dziecka w świetle literatury przedmiotowej.
1.1. Pojęcie gotowości edukacyjnej dziecka.. 5
1.2. Obszary dojrzałości i gotowości edukacyjnej dziecka .. 6
1.3. Rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną.. 10
1.4. Wymagania szkoły skierowane do dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny.. 14
1.5. Rola przedszkola w procesie osiągnięcia gotowości edukacyjnej dziecka.. 15

Rozdział 2.
Metodologia badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań.. 18
2.2. Problemy badawcze.. 19
2.3. Metody badawcze .. 20
2.4. Techniki i narzędzia badawcze.. 22
2.5. Organizacja i przebieg badań .. 24

Rozdział 3.
Gotowość edukacyjna dziecka w świetle wyników badań własnych – studium przypadku.
3.1. Umiejętności szkolne.. 27
3.2. Kompetencje poznawcze .. 29
3.3. Sprawność motoryczna .. 31
3.4. Samodzielność .. 33
3.5. Konfliktowość .. 35
3.6. Aktywność społeczna.. 37
3.7. Gotowość szkolna dziecka – wynik zbiorczy.. 39

Zakończenie.. 41
Bibliografia .. 43
Załączniki.. 45

Praca licencjacka pt. „Gotowość edukacyjna dziecka” skupia się na konceptualizacji i badaniu gotowości edukacyjnej dziecka, czyli zdolności i gotowości do rozpoczęcia formalnej edukacji szkolnej.

Pierwszy rozdział pracy omawia gotowość edukacyjną dziecka w świetle literatury przedmiotowej, rozważając pojęcie gotowości edukacyjnej, obszary dojrzałości i gotowości edukacyjnej, rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną, wymagania szkoły wobec dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny oraz rolę przedszkola w procesie osiągnięcia gotowości edukacyjnej dziecka.

Drugi rozdział pracy omawia metodologię badań własnych, uwzględniając przedmiot i cel badań, problemy badawcze, metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację i przebieg badań.

Trzeci rozdział pracy prezentuje wyniki badań własnych autora dotyczące gotowości edukacyjnej dziecka, przedstawiając studium przypadku. Omówione są takie aspekty, jak umiejętności szkolne, kompetencje poznawcze, sprawność motoryczna, samodzielność, konfliktowość, aktywność społeczna oraz wynik zbiorczy dotyczący gotowości szkolnej dziecka.

Praca kończy się zakończeniem oraz bibliografią.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print