Działalność gospodarcza małżonków

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
USTAWOWA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
1.1 Charakter wspólności ustawowej
1.2 Powstanie wspólności majątkowej umownej
1.3 Skład majątku wspólnego
1.4 Zarząd majątkiem wspólnym
1.5 Czynności prawne między małżonkami dotyczące majątku wspólnego
1.6 Majątki odrębne małżonków

ROZDZIAŁ II
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA MAŁŻONKÓW
2.1 Określenie działalności gospodarczej
2.2 Działalność gospodarcza prowadzona przez małżonków
2.3 Małżeństwo jako podmiot gospodarczy
2.4 Forma prawna działalności gospodarczej małżonków
2.4.1 Spółka Cywilna
2.4.2 Spółka handlowa jawna
2.4.3 Spółka komandytowa
2.4.4 Spółka partnerska
2.4.5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.4.6 Spółka akcyjna
2.4.7 Spółka komandytowo – akcyjna
2.5 Działalność gospodarcza „na imię obojga małżonków”
2.6 Mąż i żona a spółka cywilna
2.7 Zmiana przepisów podatkowych w 1999 roku
2.8 Śmierć współmałżonka

ROZDZIAŁ III
PODEJMOWANIE I WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKÓW JAKO PRZEDSIĘBIORCÓW

3.1 Rejestracja i wykonywanie działalności gospodarczej (stan prawny do 1.01.2001 r.)
3.2 Rejestracja i wykonywanie działalności gospodarczej (stan prawny po 1.01.2001 r.)
3.3 Wpływ działalności prowadzonej przez małżonka na małżeńskie stosunki majątkowe

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print