Leasing – sposób na nowe inwestycje

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki leasingu 6
1.1. Geneza leasingu w gospodarce światowej i w Polsce 6
1.1.1. Ewolucja leasingu .6
1.1.2. Polski rynek usług leasingowych 8
1.1.3. Ekonomiczne przesłanki leasingu 20
1.1.4. Perspektywy rozwoju leasingu 22
1.2. Pojęcie leasingu – ogólna charakterystyka 23
1.2.1. Definicja leasingu 23
1.2.2. Rodzaje leasingu 25
1.2.3. Inne klasyfikacje leasingu 29
1.2.4. Clifing – odmiana leasingu 32
1.2.5. Regulacje podatkowe 34
1.2.6. Leasing w obrocie zagranicznym 37
1.3. Zalety i wady leasingu 41
1.3.1. Korzyści wynikające z leasingu 41
1.3.2. Wady leasingu. 44

Rozdział II. Umowa leasingu w świetle prawa polskiego 47
2.1. Główne zagadnienia kwalifikacji umów 48
2.1.1. Definicja umowy i jej rodzaje i elementy 48
2.1.2. Umowy nazwane 53
2.1.3. Umowy nienazwane 54
2.1.4. Analiza umowy leasingu pod kątem treści 55
2.1.5. Strony umowy leasingu 65
2.1.6. Prawa i obowiązki stron umowy 68
2.2. Podobieństwa i różnice umów leasingu do innych umów uregulowanych w polskim kodeksie cywilnym 71
2.3. Wzory umów leasingu 6
2.3.1. Wzór umowy leasingu finansowego 76
2.3.2. Wzór umowy leasingu operacyjnego 83

Rozdział III. Leasing a kredyt bankowy 91
3.1. Leasing 92
3.2. Kredyt bankowy 96
3.3. Porównanie leasingu z kredytem bankowym oraz środkami własnymi 103

Zakończenie 109
Bibliografia 112
Spis tabel 115
Spis schematów. 115
Spis druków 115

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print