Metody oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy

METODY OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ KREDYTOBIORCY

Spis treści

I WSTĘP 5-8

1. Wprowadzenie 5

2. Cel i zakres pracy 6

3. Materiały źródłowe i metody badań 8

II KREDYTY – informacje ogólne 9-37

1. Kredyty – pojęcie, rodzaje 9

2. Procedury i zasady kredytowania 12

3. Zdolność kredytowa, a wypłacalność 18

4. Ryzyko kredytowe 22

5. y zabezpieczenia kredytów 27

III METODY ANALIZY BANKOWEJ 38-98

1. Informacje ogólne dotyczące analizy finansowej 38

2. Wstępna analiza bankowa 42

3. Metody oceny zdolności kredytowej 62
a). metoda wskaźnikowa 64
b). metoda analizy dyskryminacji 86
c). analiza punktowa 88
d). Skwantyfikowana metoda oceny zdolności kredytowej 92

4. Ocena ryzyka 96

IV CONTROLING 98-106

V OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ FIRMY „BETA” 108-122

VI PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE 123-124

Spis literatury 125

Spis tabel 127

Spis schematów 129

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print