Dysfunkcje zachowań dzieci i młodzieży – charakterystyka i przyczyny

Liczba stron: 59

Nazwa Szkoły Wyższej: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Wstęp

1. Dysfunkcje – podstawy teoretyczne
1.1. Rodzaje dysfunkcji
1.2. Przyczyny dysfunkcji
1.2.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i młodzieży dotkniętymi dysfunkcjami

2. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
2.1. Wpływ rodziny na zachowanie dysfunkcyjne dzieci
2.2. Sposoby zwalczania dysfunkcji
2.3. Świadomość społeczna na temat dysfunkcji

3. Metodologia
3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy badawcze
3.3. Metody badawcze, narzędzia badawcze, techniki badawcze
3.4. Przebieg i organizacja badań
3.5. Charakterystyka badanej populacji

4. Prezentacja wyników badań własnych
4.1. Plany przyszłościowe dzieci i młodzieży
4.2. Struktura rodziny a wpływ dysfunkcji na dzieci i młodzież
4.3. Powody korzystania z świetlicy środowiskowej
4.4. Atmosfera przeważająca w świetlicy środowiskowej
4.5. czynniki wpływające na efektywność zajęć dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej
4.6. Świetlica marzeń
4.7. Ilość godzin spędzonych w świetlicy
4.8. Czynniki wpływające na negatywność zajęć
4.9. Wpływ sytuacji rodzinnej na wyniki w nauce
Podsumowanie
Bibliografia
Spis Tabel
Spis rysunków
Aneks

WSTĘP

Temat dysfunkcja dzieci i młodzieży od lat jest zagadnieniem każdego dnia. Każda dysfunkcja stanowi analityczną podstawę do badań nad dynamiką i zmianą, pozwalając analizować system społeczny nie tylko jako statyczną strukturę, lecz również przyglądać się zmianom, jakie w nim zachodzą. Dysfunkcja jest zjawiskiem, który w sposób negatywny ma wpływ na rozwój psychiczny, fizyczny oraz społeczny każdego jednego dziecka funkcjonującego w społeczeństwie. W oddziaływań dysfunkcji, każdy system ulega ciągłym napięciom, deformacją, co sprawia, że system nigdy nie pozostaje zmieniony i ulega ciągłym przekształceniom. Znaczenie rodziny w życiu każdego jednego człowieka jest bardzo ważne. Każdy z nas przychodzi na świat w określonej rodzinie, a większość osób, dorastając zakłada własne rodziny.

Każda rodzina tworzy swój własny świat, który określa spójność, rozwija uczucia i działania, kształtuje i przekształca osobiste dążenia członków rodziny oraz wyobrażenia o sobie i innych. Rodzina wytwarza swoją indywidualną i niepowtarzalna organizację i układ stosunków rodzinnych. Należy zaznaczyć, że w prawidłowej rodzinie zaspakajane są podstawowe psychiczne dziecka, takie jak doznawanie i odwzajemnianie miłości, potrzeba akceptacji i afiliacji, bezpieczeństwa, uznania i współdziałania.

Dzisiaj coraz częściej ujmuje się rodzinę bardziej jako system, pewną całość mającą określoną strukturę, normy funkcjonowania, własne potrzeby. W każdym systemie rodzinnym można określać granice wyznaczające sposób przepływu uczuć czy informacji. Granice te mogą być prawidłowe, bądź nie prawidłowe- zbyt otwarte, pozwalające na nadmierną ingerencje osób z zewnątrz lub zamknięte- powodujące wewnętrzną izolację. Czynnikiem decydującym o zachowaniu oraz postępowaniu człowieka są wyznawane przez niego wartości otrzymane w swoim środowisku rodzinnym, społecznym. One, bowiem determinują systemy wartości, zachowania jak również celów życiowych.

Obecnie żyjemy w czasach, gdzie zauważamy spadek zaufania do starszego pokolenia tradycji, norm, dzieciom i młodzieży brakuje autorytetów co prowadzi do chaosu w ich hierarchii wartości.

Celem moich badań było zbadanie przyczyny dysfunkcji dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy środowiskowej, z dala od prawidłowo funkcjonującej rodziny, gdzie są zaspokajane podstawowe potrzeby psychiczne i fizyczne dziecka. Interesujące jest również jak środowisko, atmosfera świetlicy, w którym spędzają znaczną cześć czasu wpłynęło na ich system wartości, edukację, wybór zawodu oraz życie w społeczeństwie.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print