Darowizna jako umowa przenosząca własność

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I: Ogólne zagadnienia na temat własności i umów
1.1.Prawo własności – nabywanie, przenoszenie, utrata
1.2.Podstawowe wiadomości o zobowiązaniach. Umowy jako źródła zobowiązań
1.3.Treść i forma umów. Zasada swobody umów
1.4.Umowa przedwstępna
1.5.Dodatkowe zastrzelenia umowne

Rozdział II: Darowizna według kodeksu cywilnego
2.1. Pojęcie i cechy darowizny
2.2. Przedmiot darowizny
2.3. Zawarcie umowy
2.3.1. Strony umowy
2.3.2. Składanie oświadczeń
2.3.3. Wielkość podmiotów
2.3.4. Bezpłatne świadczenia
2.4. Skutki prawne
2.5. Odwołanie darowizny
2.6. Rozwiązanie darowizny

Rozdział III: Darowizna a małżeństwo
3.1. Dokonywanie darowizn przez małżonków lub jedno z nich w czasie trwania ustawowej wspólnoty majątkowej
3.2. Rozporządzenie przez jedno z małżonków udziału w przedmiocie, który był objęty wspólnotą po jej ustaniu
3.3. Darowizna na rzecz małżonków pozostających we wspólności majątkowej lub na rzecz jednego z nich

Rozdział IV: Darowizna w prawie spadkowym
4.1. Obowiązek doliczania darowizn do spadku
4.2. Zasady określania wartości przedmiotu darowizny podlegającej doliczeniu do spadku
4.3. Darowizna a zachowek
4.3.1. Doliczanie darowizn do spadku w związku z ustalaniem zachowku należnego zstępnemu darczyńcy
4.3.2. Doliczanie darowizn do spadku związane z ustaleniem zachowku dla dalszego zstępnego darczyńcy
4.3.3. Doliczanie darowizn do spadku w toku ustalania zachowku przewidzianego dla małżonka spadkodawcy
4.3.4. Doliczanie darowizn do spadku w trakcie obliczania zachowku przysługującego wstępnym spadkodawcy
4.3.5. Zaliczanie darowizn na zachowek należny osobie obdarowanej
4.3.6. Odpowiedzialność osoby obdarowanej za zachowek należny uprawnionemu
4.4. Zaliczenie darowizn na schedy spadkowe

Rozdział V: Darowizna w prawie podatkowym
5.1. Przedmiot opodatkowania
5.1.1. Obowiązek podatkowy
5.1.2. Podstawy opodatkowania
5.1.3. Wysokość podatku
5.1.4. Zeznanie podatkowe
5.1.5. Pątnicy

Zakończenie

Bibliografia

WSTĘP

Umowy towarzyszą ludziom bardzo często w życiu codziennym. Niekiedy nawet nie zdają sobie oni sprawy, jak wiele umów w rozumieniu prawa cywilnego potrafią zawrzeć nawet w ciągu jednego dnia. Zapewne nauczcie zawieranymi umowami dnia codziennego są umowy kupna- sprzedaży. Ale przecież życiu człowieka towarzyszą też inne umowy. Jedni zawierają je czcij, inni rzadziej, ale zawierają.

Niniejsza praca jest również poświęcona umowom, a konkretnie umowie darowizny. Nie jest to być moje umowa nauczcie zawierana, ale zapewne często występuje w stosunkach międzyludzkich. Ponadto w niektórych wykazuje ona pewne odrębności w stosunku do innych umów. Darowizna jest interesująca nie tylko ze względu na uregulowania występujące w kodeksie cywilnym, ale również ze względu na przepisy podatkowe. Swego czasu ulgi podatkowe z tytułu darowizny sprawimy, iż był to rodzaj umowy, który miał tak zwane swoje pięć minut i był szeroko dyskutowany praktycznie w całym kraju. Zarówno rozwiązania kodeksowe, jak i podatkowe zostaną rzecz jasna omówione w dalszej czci pracy.

Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniu umów w szczególności. Zawiera on podstawowe informacje na temat zobowiążą, a w szczególności na temat umów, będących jednym ze zobowiązań. Poświęcone też zostało trochę miejsca na przybliżenie zasady swobody umów.

Drugi rozdział przedstawia uregulowanie darowizny w kodeksie cywilnym. Omówione zostały wszystkie artykuły rozdziału poświęconego darowiźnie. Wyjaśniono pojęcie i cechy darowizny, sam akt zawarcia umowy, skutki prawne darowizny, zagadnienia związane z jej odwołaniem i rozwiązaniem.

Trzeci rozdział zawiera zagadnienia związane z prawami obowiązującymi w przypadku darowizny w małżeństwie.

Czwarty, a zarazem najobszerniejszy rozdział przedstawia zagadnienia z prawa spadkowego dotyczące darowizn.

I wreszcie ostatni rozdział jest poświęcony ustawie o podatku od umowy darowizny.

Liczba stron 84
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print