Charakterystyka kibiców piłkarskich na podstawie fan-clubu RKS Radomsko

Liczba stron: 91

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…2

Rozdział I
Definicja i geneza subkultury kibiców
1.1. Koncepcja subkultury…5
1.2. Kibice w Polsce – geneza i rozwój…11
1.3. Subkultura szalikowców – charakterystyka…17
1.4. Koncepcje wyjaśniające zjawisko subkultury kibiców…24

Rozdział II
Problem badań i kwestie metodologiczne
2.1. Założenia badawcze i metoda badania…31
2.2. Wybór próby badawczej – fan-club RKS Radomsko…38
2.3. Narzędzia badawcze i procedura badawcza…45

Rozdział III
Prezentacja wyników badania
3.1. Analiza wyników badania…53
3.2. Charakterystyka kibiców na podstawie badania…60
3.3. Kwestia negatywnych zachowań na stadionie…70
3.4. Propozycje rozwiązań poprawiających sytuację na stadionach…77

Podsumowanie…83
Bibliografia…85
Załączniki…89

WSTĘP

Zjawisko fali kibiców na stadionach jest jednym z najciekawszych, a zarazem najtrudniejszych do zdiagnozowania i rozwiązania problemów społecznych. Zachowania kibiców są zarazem trwałym elementem historii sportu. Nigdy dotąd nie osiągnęły takiego nasilenia i nie były tak postrzegane jako zagrożenie ładu społecznego.

W Polsce z przejawami subkultury kibiców mamy do czynienia od ponad dwudziestu lat. W tym okresie obserwuje się stały wzrost różnego rodzaju negatywnych zachowań, towarzyszących imprezom sportowym. Ekscesy kibiców wywołują zainteresowanie mediów, oraz instytucji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo widowni sportowej. Postuluje się wprowadzenie szeregu rozwiązań, mających doprowadzić do poprawy sytuacji.

Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich zdefiniowano przedmiot badań, scharakteryzowano subkulturę szalikowców w Polsce. Dokonano też przeglądu koncepcji wyjaśniających i przedstawiono schemat interpretacyjny, który stał się podstawą badań empirycznych. Cześć druga została poświęcona omówieniu problematyki badań, oraz kwestii metodologicznych, związanych z ich organizacją i wykonaniem. W trzeciej części zaprezentowano uzyskane wyniki.

Na gruncie polskim odczuwa się brak naukowych opracowań, dotyczących zjawiska kibiców piłkarskich na stadionach. Mając świadomość, iż niniejsza praca nie opisuje całości tego niezmiernie ciekawego problemu, wypada mieć nadzieje, że będzie ona wzbogaceniem wiedzy na ten temat oraz wyjściem do dalszych dociekań w tym względzie.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print