Bezstresowe wychowanie dzieci w ocenie rodziców

Liczba stron: 82

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania:  2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 3

Rozdział 1
Rodzina jako środowisko wychowawcze.
1.1. Definicja rodziny 5
1.2. Funkcje rodziny 9
1.3. Przeobrażenia współczesnej rodziny 14
1.4. Style wychowania stosowane w rodzinie 21
1.5. Postawy rodziców wobec dzieci 29

Rozdział 2
Podstawy metodologiczne badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań 34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze  36
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 40
2.4. Przebieg i organizacja badań  46

Rozdział 3
Wychowanie bezstresowe w ocenie rodziców w świetle wyników badań
3.1. Charakterystyka próby badawczej 48
3.2. Analiza i interpretacja wyników badań własnych 52

Podsumowanie. Wnioski z badań 70
Bibliografia 74
Spis wykresów 76
Załącznik 77

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print