Architektura krajobrazu

Mniej popularnym niż architektura, ale także interesującym kierunkiem studiów jest architektura krajobrazu. Kierunek ten jest wykładany na na uczelniach rolniczych i prywatnych. Każdego roku o jedno miejsce starają się trzy, cztery osoby.

Architektura krajobrazu to kierunek przyrodniczo-artystyczno-techniczny. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu sztuk przyrodniczych, rolniczych, plastycznych i technicznych.

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje: biologię roślin, ekologię, matematykę, geometrię opisową, rysunek i rzeźbę, historię sztuki,drzewoznawstwo, rośliny zielne, historię sztuki ogrodniczej, budowanie obiektów architektury krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu,pielęgnowanie architektury krajobrazu obiekty.

Studia drugiego stopnia obejmują: metodologię badań, socjologię i psychologię środowiska, historię i teorię kształtowania przestrzennego, techniki cyfrowe, projektowanie krajobrazu wiejskiego, ochronę krajobrazu, planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu miejskiego, inżynierię krajobrazu.

Program zajęć nie należy do najłatwiejszych. Studenci obok przedmiotów związanych z historią sztuki, projektowaniem ogrodów, materiałoznawstwem muszą również poznać tajniki gleboznawstwa, uprawiania i pielęgnowania roślin, ekologii oraz inżynierii środowiska.

Studenci zdobywają także umiejętność wykonywania rysunków odręcznych i wykorzystywania ich do badań i analiz przestrzennych oraz informowania o istniejącym lub planowanym krajobrazie. Oczywiście, studenci poznają również specjalistyczne programy komputerowe wspomagających proces projektowania.

Z roku na rok perspektywa udanej kariery zawodowej jest coraz lepsza w naszym kraju. Część osób idzie jednak na te studia z góry planując pracę za granicą.

Podpowiadamy, że architekturę krajobrazu można studiować między innymi w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie i na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Poniżej nasze gotowe prace z architektury krajobrazu: