Władcy starożytnego Egiptu

WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBRAZ STAROŻYTNEGO EGIPTU 1.1. Społeczeństwo, prawo i gospodarka starożytnego Egiptu 1.2. Religia 1.3. Plagi egipskie 1.4. Ogólna charakterystyka dynastii faraońskich ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH WŁADCÓW XVIII DYNASTII EGIPTU 2.1. Totmes III 2.2. Tutanchamon ROZDZIAŁ III. NAJWIĘKSI WŁADCY XIX DYNASTII EGIPTU 3.1. Ramzes II 3.2. Seti I ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL I RYSUNKÓW … Czytaj dalej

Wartości wyznawane przez młodzież w dyskursie osobistym i publicznym

Wstęp Rozdział I. Wartości w świetle literatury przedmiotu – w ujęciu wybranych autorów 1.1. Pojęcie wartości 1.2. Hierarchie i typy wartości 1.3. Wartości w ujęciu socjologicznym, psychologicznym i kulturowym Rozdział II. Młodzież jako reprezentanci dyskursów wartości 2.1. Młodzież 2.1.1. Kryteria wyodrębniania 2.1.2. Psychoanalityczna koncepcja Erika Eriksona 2.1.3. Koncepcja rozwoju poznawczo- moralnego J. Piageta 2.1.4. Koncepcja … Czytaj dalej

Usprawnienie pracy oraz obsługi klienta w zawodzie doradcy finansowego w oparciu o nauki zarządzania jakością

Wstęp Rozdział I. Istota i pojęcie jakości 1.1. Ogólna charakterystyka jakości 1.2. Czynniki charakteryzujące pojęcie jakości 1.3. Ewolucja postrzegania jakości 1.4. Jakość w pracy doradcy finansowego Rozdział II. Praca i zadania doradcy finansowego w firmie X 2.1. Pojęcie i zakres pracy doradcy finansowego w firmie X 2.2. Przedmiot działalności firmy i produkty przez nią oferowane … Czytaj dalej

Tendencje wpływające na rynek spedycji w Polsce

Wstęp 1. Globalne trendy wpływające na rynek transportu i logistyki 2. Rola przedsiębiorstwa spedycyjnego w łańcuchu dostaw 3. Kompleksowość usług operatora logistycznego. Doświadczenia TNT EXPRESS WORLDWIDE i ENTERPRISE 3.1. Express Worldwide – jako Operator Logistyczny 3.2. ENTERPRISE jako Spedytor roku Zakończenie Bibliografia Jedną z najważniejszych przesłanek integracji procesów logistycznych jest fakt, iż tworzenie przestrzennych konfiguracji … Czytaj dalej