Forma, treść i charakter prawny porozumienia o wykonywanie świadczeń woluntarystycznych

Wolontariat jest to trudny do dokładnego definiowania stosunek cywilnoprawny. jednak nie jest jednoznaczny ze stosunkiem pracy. Decyduje o tym forma świadczeń, która jest nieodpłatna. Wolontariusz jest osobą, która bez wynagrodzenia i ochotniczo wykonuje świadczenia na założeniach zapisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podpisaną w 2003 roku.[1]. Założenia te precyzyjnie ustalają miejsce, gdzie … Czytaj dalej

Stres a efektywność pracy Hortex Holding S.A

Wstęp Cel pracy Zakres tematyczny pracy magisterskiej Rozdział I. Przegląd literatury Teoria stresu Wpływ stresu na efektywność pracy Modele i podejścia do badania stresu w miejscu pracy Rozdział II. Metodologia badań Przedmiot i cel badań Problemy badawcze Hipotezy badawcze Narzędzia i techniki Populacja i próba badawcza Rozdział III. Analiza i interpretacja danych Wyniki badań Podsumowanie … Czytaj dalej