Stres a efektywność pracy Hortex Holding S.A

Przedmiot i cel Metodologia badań to zasady i sposób postępowania badawczego. Składa się na nią określenie przedmiotu, celu i zakresu badań, a także sformułowanie określonego problemu badawczego. Przed przystąpieniem do badań należy określić ich cel. Zdaniem Z. Skornego wymaga to uświadomienia sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich … Czytaj dalej