Forma, treść i charakter prawny porozumienia o wykonywanie świadczeń woluntarystycznych

Wolontariat jest to trudny do dokładnego definiowania stosunek cywilnoprawny. jednak nie jest jednoznaczny ze stosunkiem pracy. Decyduje o tym forma świadczeń, która jest nieodpłatna. Wolontariusz jest osobą, która bez wynagrodzenia i ochotniczo wykonuje świadczenia na założeniach zapisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podpisaną w 2003 roku.[1]. Założenia te precyzyjnie ustalają miejsce, gdzie … Czytaj dalej

Stres a efektywność pracy Hortex Holding S.A

Przedmiot i cel Metodologia badań to zasady i sposób postępowania badawczego. Składa się na nią określenie przedmiotu, celu i zakresu badań, a także sformułowanie określonego problemu badawczego. Przed przystąpieniem do badań należy określić ich cel. Zdaniem Z. Skornego wymaga to uświadomienia sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich … Czytaj dalej