Społeczne problemy zawodu pielęgniarki na przykładzie służby zdrowia powiatu bytowskiego

Wstęp Na mocy wielu aktów wykonawczych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w kolejnych latach wielokrotnie przeprowadzana była reorganizacja systemu opieki zdrowotnej. W istocie przedsięwzięcia tego rodzaju nigdy nic doprowadziły do gruntownego zreformowania systemu, wręcz przeciwnie obowiązywały jednolite rozwiązania i struktury organizacyjne, najczęściej nieadekwatne do zróżnicowanej sytuacji jednostek terytorialnych kraju i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa[1]. Z perspektywy … Czytaj dalej

Źródła finansowania przedsiębiorstwa turystycznego

Liczba stron: 61 Rodzaj gotowej pracy: licencjacka Rok oddania: 2011 Spis Treści Wstęp 3 Rozdział I. Działalność przedsiębiorstwa turystycznego 5 1.1 Definicja przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa turystycznego 5 1.2 Przesłanki tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych 6 1.3 Podział przedsiębiorstw turystycznych 10 1.4 Motywacja do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz korzyści wynikające z prowadzenia własnej firmy 13 1.6 … Czytaj dalej

Kategoryzacja jako miernik usług hotelarskich

Liczba stron: 97 Nazwa Szkoły Wyższej: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL LOUIS UNIVERSITY Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ 1 – WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI HOTELARSTWA 1.1. Początki hotelarstwa w Polsce i na świecie – rys historyczny 1.2. Współczesne ujęcie hotelarstwa w Polsce – przegląd branży 1.3. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem ROZDZIAŁ … Czytaj dalej

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne

gotowa praca podyplomowa Wstęp 1 I. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania rozpoznawcze (sądowe i administracyjne) wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszenie upadłości 2 1. Uwagi ogólne 2 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na rozpoznawcze postępowania cywilne wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości 3 2.1 Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 174 § 1 pkt. 4 k.p.c. 3 … Czytaj dalej