Zjawisko zadłużeń w opłatach za mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych

praca z zakresu zarządzania nieruchomościami

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. BIEDA I ZJAWISKA WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE 7
1.1 Definicja i problematyka biedy 7
1.2 Minimum socjalne i egzystencji 9
1.3 Grupy dotknięte biedą 12
1.4 Wsparcie państwa dla ludzi w stanie biedy 14
1.5 Problemy wynikające z biedy 16
1.6 Zmieniające się realia rynku pracy 19
1.7 Wydatki na mieszkanie 21
1.8 Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych 23

ROZDZIAŁ II. PROBLEM ZADŁUŻENIA I WINDYKACJI 29
2.1 Problem zadłużenia w opłatach za lokale mieszkalne 29
2.2 Analiza zjawiska zadłużeń w opłatach czynszowych na terenie gminy Bielany 32
2.3 Struktura i przekrój społeczny osób zadłużonych w Spółdzielni Mieszkaniowej 35
2.4 Zaległości czynszowe – formy pomocy Spółdzielni 38
2.5 Windykacja należności – działania firmy windykacyjnej BON (Biuro odzyskiwania należności) 42

ROZDZIAŁ III. BADANIA WŁASNE 49
3.1 Cel i metodyka badań własnych 49
3.2 Narzędzia badawcze – kwestionariusz ankiety 52

ROZDZIAŁ IV. WYNIKI BADAŃ I PODSUMOWANIE 57
4.1 Prezentacja wyników badań własnych 57
4.2 Podsumowanie wyników badań 62
4.3 Zakończenie 65

BIBLIOGRAFIA 68
ZAŁĄCZNIKI 71

Pierwszy rozdział teoretyczny.

Bieda i zjawiska, problemy współwystępujące, czym jest bieda – definicja. Minimum socjalne i egzystencji. Grupy dotknięte biedą. Jak Państwo wspiera biednych ludzi. Jakie problemy wynikają z biedy. Bezrobocie, brak pracy, niskie emerytury i renty. Kiedyś była stałość pracy. Wydatki na mieszkanie. Jak się kształtują dochody i wydatki – GUS badania. W badaniach budżetów gospodarstw domowych – ile na wydatki związane z mieszkaniem, analiza jak one rosły czy wzrost duży czy mały. „Polityka społeczna” nr 3, 5, 6, 7, 8– minimum socjalne i egzystencji. Publikacje na temat mieszkalnictwa. Materiały z dokumentacji.

Drugi rozdział – Problem zadłużenia, windykacja. Menażeria ludzka, przekrój dłużników w Osiedlu. Samo zjawisko nie płacenia za mieszkanie. Na przykładzie realnego miejsca, Osiedla mieszkaniowego w Spółdzielni mieszkaniowej. Kiedy dana osoba popadła w kłopoty. Ostatnie 2-3 lata – osoby starsze, które miały kłopoty z opłatą za mieszkanie, od jak dawna, w czym się te kłopoty wyrażały – czy niepełna opłata czy opóźnienie, kiedy te kłopoty się pojawiły. Zbadać pewien typ reakcji. Jak sobie z tym poradziły – czy Pomoc społ.. czy pomogła rodzina, czy Spółdzielnia. Co robiła Spółdzielnia, formy i głębokość jej reakcji. Jak wygląda system pomocy ludziom starszym. Co jest w programie dzielnicy Bielany – od str. Programów, ustaw i od str. Ludzi i działania. Działania pracowników gminy bielany i opieki społecznej. Systemy pomocy w środowisku zamieszkania. Działania Spółdzielni w celu ściągnięcia zadłużeń. Monity, rozmowy z dłużnikami. Egzekucja zadłużeń, działania firmy windykacyjnej BON (Biuro odzyskiwania należności).

Trzeci rozdział – badania własne. Co jest przedmiotem pracy. Co chcę zbadać, jak zbadać. Kwestionariusz ankiety.

Czwarty rozdział – wyniki badań, podsumowanie. Zakończenie.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print