Zjawisko zadłużeń w opłatach za mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych

praca z zakresu zarządzania nieruchomościami

Pierwszy rozdział teoretyczny.

Bieda i zjawiska, problemy współwystępujące, czym jest bieda – definicja. Minimum socjalne i egzystencji. Grupy dotknięte biedą. Jak Państwo wspiera biednych ludzi. Jakie problemy wynikają z biedy. Bezrobocie, brak pracy, niskie emerytury i renty. Kiedyś była stałość pracy. Wydatki na mieszkanie. Jak się kształtują dochody i wydatki – GUS badania. W badaniach budżetów gospodarstw domowych – ile na wydatki związane z mieszkaniem, analiza jak one rosły czy wzrost duży czy mały. „Polityka społeczna” nr 3, 5, 6, 7, 8– minimum socjalne i egzystencji. Publikacje na temat mieszkalnictwa. Materiały z dokumentacji.

Drugi rozdział – Problem zadłużenia, windykacja. Menażeria ludzka, przekrój dłużników w Osiedlu. Samo zjawisko nie płacenia za mieszkanie. Na przykładzie realnego miejsca, Osiedla mieszkaniowego w Spółdzielni mieszkaniowej. Kiedy dana osoba popadła w kłopoty. Ostatnie 2-3 lata – osoby starsze, które miały kłopoty z opłatą za mieszkanie, od jak dawna, w czym się te kłopoty wyrażały – czy niepełna opłata czy opóźnienie, kiedy te kłopoty się pojawiły. Zbadać pewien typ reakcji. Jak sobie z tym poradziły – czy Pomoc społ.. czy pomogła rodzina, czy Spółdzielnia. Co robiła Spółdzielnia, formy i głębokość jej reakcji. Jak wygląda system pomocy ludziom starszym. Co jest w programie dzielnicy Bielany – od str. Programów, ustaw i od str. Ludzi i działania. Działania pracowników gminy bielany i opieki społecznej. Systemy pomocy w środowisku zamieszkania. Działania Spółdzielni w celu ściągnięcia zadłużeń. Monity, rozmowy z dłużnikami. Egzekucja zadłużeń, działania firmy windykacyjnej BON (Biuro odzyskiwania należności).

Trzeci rozdział – badania własne. Co jest przedmiotem pracy. Co chcę zbadać, jak zbadać. Kwestionariusz ankiety.

Czwarty rozdział – wyniki badań, podsumowanie. Zakończenie.

Rozdział II.
Problem zadłużenia i windykacji. Struktura i przekrój społeczny osób zadłużonych w spółdzielniach mieszkaniowych

1. Problem zadłużenia w opłatach za lokale mieszkalne
2. Analiza zjawiska zadłużeń w opłatach czynszowych na terenie gminy Bielany
3. Struktura i przekrój społeczny osób zadłużonych w SM
4. Zaległości czynszowe – formy pomocy Spółdzielni
5. Windykacja należności

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print