Zawodowa służba wojskowa w ocenie współczesnej młodzieży

Liczba stron: 76

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…3

Rozdział I
Preferencje zawodowe młodzieży.
1.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna…5
1.2. Cechy, postawy wobec życia oraz wartości młodzieży…11
1.3. Aspiracje zawodowe współczesnej młodzieży…19

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
2.1. Określenie przedmiotu i celu badań…28
2.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych…31
2.3. Metoda, technika i narzędzie wykorzystane w badaniach…35
2.4. Teren i organizacja badań…40

Rozdział III
Zawodowa służba wojskowa w ocenie współczesnej młodzieży w świetle badań własnych.
3.1. Charakterystyka badanej grupy…41
3.2. Postrzegania służby wojskowej przez młodzież w kontekście społecznym…43
3.3. Determinanty podejmowania decyzji o wstąpieniu do wojska…48
3.4. Oczekiwania związane z wykonywanym zawodem…52
3.5. Cechy i predyspozycje potrzebne w profesji wojskowej…57
3.6. Wady i zalety realizowania służby wojskowej…61

Zakończenie…68
Bibliografia…72
Załączniki… 76

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print