Zjawisko agresji i autoagresji wśród młodzieży gimnazjalnej

Liczba stron: 116

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..1

Rozdział 1.
Agresja i autoagresja w literaturze przedmiotu
1.1 Pojęcie agresji i autoagresji. …..6
1.2. Rodzaje zachowań agresywnych. ….. 12
1.3.Czynniki warunkujące agresję i autoagresję. ….. 21

Rozdział 2.
Szkoła i jej wpływ na agresywne zachowania się uczniów
2.1. Źródła agresji w środowisku szkolnym…..27
2.2. Wychowanie a agresja i autoagresja…..30
2.3. Czynniki warunkujące powstawanie zachowań agresywnych i autoagresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej…..34
2.4. Wpływ grupy rówieśniczej na agresję……36
2.5. Przeciwdziałanie agresji w szkole……39

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych.
3.1 Paradygmat badań…..48
3.2 Strategia badań…..52
3.3 Przedmiot i cel badań…..53
3.4 Problemy i hipotezy badawcze…..55
3.5 Zmienne i wskaźniki badań…..58
3.6 Metody, techniki i narzędzia badawcze…..63

Rozdział 4.
Analiza wyników badań własnych.
4.1 Charakterystyka badanej zbiorowości…..67
4.2 Zachowania agresywne i autoagresywne występujące u badanej młodzieży…69
4.3 Czynniki warunkujące zachowania agresywne i autoagresywne badanej młodzieży…..83
4.3.1 Czynniki tkwiące w środowisku rówieśniczym…..82
4.3.2 Czynniki tkwiące w środowisku szkolnym…..86
4.3.3 Czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym…..94

Podsumowanie i wnioski…..107
Bibliografia…..111
Spis tabel i wykresów…..115

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print