Zastosowanie symulatorów wielooperacyjnych maszyn leśnych w procesie szkolenia

Liczba stron: 45

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Przyrodniczy

Rodzaj pracy: inżynierska

Rok oddania: 2015

Zawartość pracy:

Symulator harvestera [www.encyklopedialesna.pl] jest to urządzenie do manualnego opanowania układów sterujących wymienionej maszyny, naprowadzania jej głowicy na pozyskiwane drzewo, a także służące przyswojeniu wszystkich funkcji tego urządzenia takich jak:

  • ścinka,
  • obalanie,
  • okrzesywanie.
  • wyrzynka sortymentów.

Symulatory są obecnie powszechnie stosowane np. w badaniach psychologicznych przed przystąpieniem do nauki defensywnej jazdy samochodem. Są wykorzystywane w polskich szkołach policyjnych, w szkoleniu straży pożarnej w zakresie obsługi bezzałogowych platform lądowych (stosowanych w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych) lub bezzałogowych statków powietrznych zwanych dronami. Mogą one mieć zastosowanie w Lasach Państwowych w systemie ostrzegania przeciwpożarowego lub (np. w Nadleśnictwie Świeradów) do obliczania ekwiwalentu śniegu i prognozowania zagrożenia powodziowego [www.lasy.gov.pl]. Ponadto stosowane są one do robienia zdjęć w podczerwieni w celu wykrywania zamierających drzewostanów.

Ponieważ aktualnie część nadleśnictw użytkuje takie bezzałogowe statki, a liczba użytkowanych wielooperacyjnych maszyn leśnych będzie wzrastać ze względu na zwiększony popyt odbiorców na drewno kłodowane, to zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych operatorów harvesterów i dronów będzie coraz większe. Zanim jednak przystąpią do pracy na prawdziwych maszynach, powinni przejść odpowiednie szkolenie na symulatorach.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print