Transport ponadgabarytowy na wybranym przykładzie (transport leśny)

Liczba stron: 52

Nazwa Szkoły Wyższej: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY w Radomiu
Rodzaj pracy: inżynierska
Rok oddania: 2013
Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1.
Transport ładunków nienormatywnych
2.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych
2.2 Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.3 Czynności podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego
2.4 Zadania dodatkowych firm i służb biorących udział w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.5 Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
2.6 Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.6.1 Rodzaje zezwoleń
2.7 Dopuszczalne naciski na oś na drogach RP
2.8 Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
2.9 Kary dla przewoźników związane z transportem towarów ponadgabarytowych2.10 Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu towarów ponadgabarytowych

Rozdział 2
Transport drogowy drewna

Rozdział 3
Podstawowe wiadomości o transporcie drewna w Polsce
4.1 Definicja i podział transportu leśnego
4.2 Podstawowe pojęcia przewozu drogowego drewna

Rozdział 4
Regulacje prawne przewozu drogowego drewna

Rozdział 5
Charakterystyka materiału drzewnego

Rozdział 6
Warunki przewozu drewna
7.1 Warunki ogólne
7.2 Rodzaje środków transportowych stosowanych do przewozu drewna

Rozdział 7
Obowiązki kierowcy

Rozdział 8
Metody transportu drewna

Rozdział 9
Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu drewna

Podsumowanie i wnioski
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

WPROWADZENIE

W gospodarce leśnej szczególnego znaczenia nabiera transport samochodowy, który przewyższa pozostałe rodzaje transportu lądowego przede wszystkim znaczną operatywnością, elastycznością i prędkością przewozu. Cechy te mają specjalne znaczenie przy likwidacji tzw. szczytów przewozowych, występujących często w rolnictwie i leśnictwie. Prędkość przewozu ma szczególne znaczenie na dużych odległościach, na których transport samochodowy znacznie przewyższa kolej, nawet przy ładunkach masowych. Do wad transportu samochodowego należy zaliczyć wysoki koszt jednostkowy tonokilometra, znacznie wyższy w porównaniu z koleją i żeglugą.

Motoryzacja bardzo intensywnie wkroczyła do leśnictwa, w tym do transportu drewna i wyparła inne rodzaje transportu drewna lub zmniejszyła ich znaczenie. Spław i kolejki leśne, przy których użyciu przemieszczało się kiedyś w Polsce masy pozyskanego drewna, nie mają już obecnie znaczenia.

W latach międzywojennych rozwój transportu leśnego w Polsce uwarunkowany był rolniczym charakterem kraju. Praca rolna, zła sytuacja materialna wsi, nadmiar siły roboczej oraz brak przemysłu motoryzacyjnego powodował, że transport odbywał się za pomocą prymitywnych środków. Poza paroma kolejkami leśnymi, transport leśny odbywał się za pomocą wozu, który był ciągnięty przez konia.

Pomysł zmechanizowania transportu leśnego powstał pod koniec okresu międzywojennego, wtedy to Dyrekcja Naczelnych Lasów Państwowych ogłosiła przetarg na sprzęt do ścinki i wywozu drewna z lasu. Drugi etap mechanizacji sprzętu do transportu drewna odbył się tuż po II wojnie światowej, w 1945 roku. Wprowadzenie sprzętu mechanicznego do zrywki i wywozu drewna nabrało dużego znaczenia ze względu na duże zapotrzebowanie drewna do odbudowy miast, wsi oraz dla przemysłu i górnictwa. Początkowy okres mechanizacji, charakteryzował się dużą żywiołowością i brakiem planów oraz brakiem długofalowych planów, korzystano ze sprzętu takiego jaki był.

Intensywny wzrost liczby pojazdów transportowych postawił szczególnie duże wymagania co do organizacji i budowy zaplecza technicznego. Przewozy drewna realizowane są z wykorzystaniem specjalnych pojazdów do przewozu żerdzi i słupów lub pojazdów, w których kłody zamocowane są z jednej strony do ciągniętego wózka. Pojazdy powinny być wyposażone w specjalistyczne elementy np. podpory i kłonice o odpowiedniej wytrzymałości.

Ten typ transportu, nazywany przewozami ponadgabarytowymi (nienormatywnymi), jest kompleksową obsługą transportowo – logistyczną, wymagającą skomplikowanego sprzętu przeładunkowego, specjalistycznego taboru przewozowego oraz specjalistycznej kadry przygotowującej oraz realizującej tego typu przewozy.

Zasygnalizowana problematyka tego opracowania stanowi próbę systematyzowania w swojej treści zagadnień transportu ładunków ponadgabarytowych ze szczególnym uwzględnieniem transportu drewna w Polsce.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print