Zastosowanie mediów w procesie kształcenia uczniów

Liczba stron: 70

Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ANALIZA LITERATURY PRZEDMIOTU
1. Pojęcie mass mediów..5
2. Klasyfikacja mass mediów.6
3. Funkcje mediów..7

ROZDZIAŁ II. MEDIA W EDUKACJI
1. Sieć globalna internet..12
2. Edukacja na odległość16
3. Nauczyciel w nowej technologii25
4. Komputerowe wspomaganie kształcenia…27

ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cel badań32
2. Problematyka badawcza32
3. Metody, techniki i narzędzia badań…35
4. Organizacja badań.39

ROZDZIAŁ IV. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA.40

ROZDZIAŁ V. DYSKUSJA WYNIKÓW, WNIOSKI I ZAKOŃCZENIE…55
BIBLIOGRAFIA..58
ANEKSY61

WSTĘP

Wirtualna rzeczywistość jest technologią informacyjną XXI wieku, ale już teraz jest wykorzystywana na różnych poziomach procesu edukacji oraz w kulturze, sztuce i technice. Stanie się ona wkrótce jednym z podstawowych elementów naszej codzienności. Niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Tylko od naszego wyboru będzie zależało, czy przyjmiemy dobrodziejstwa, które ze sobą niesie, czy też wzorem społeczeństw z krajów wysoko uprzemysłowionych będziemy borykać się z mnóstwem zagrożeń społecznych, psychicznych i wychowawczych.

Media pełnią dominującą rolę w edukacji instytucjonalnej, równoległej i ustawicznej, edukacji bez granic wiekowych, społeczno kulturowych, narodowych. Dla jednej piątej dorosłych mieszkańców ziemi będących analfabetami są jedynym oknem na świat i wszechpotężnym źródłem informacji. Orientują w globalnych problemach świata, rozszerzają horyzonty i rekompensują brak kontaktu ze szkołą. W przypadku ludzi o wysokim poziomie wykształcenia media te mogą być odbierane ambiwalentnie, ale mogą też pełnić funkcje pozytywne, łącznie z generowaniem nowych informacji, i wpływać na sposób myślenia. Niebywały i systematyczny rozwój mediów, ich trudna do ogarnięcia bogata oferta programowa, zróżnicowana pod względem zawartości i formy, wymusza podjęcie zabiegów edukacyjnych uczenia efektywnego korzystania z nich, począwszy od etapu umiejętności selektywnego wyboru programów do wzbogacającego ich odbioru.

Powszechność stosowania narzędzi informatyki w życiu społecznym ma swoje określone konsekwencje dla edukacji. Komputer nie jest tu jeszcze jednym środkiem dydaktycznym jak by się mogło wydawać, lecz potężnym narzędziem wsparcia intelektualnego człowieka. Fakt ten powoduje, że wprowadzenie komputera do edukacji ma wielorakie dla niej konsekwencje.

Praca składa się z czterech części. Pierwsza część napisana na podstawie literatury dotyczy podstawowych pojęć związanych z mass mediami. W rozdziale tym wyszczególnione i opisane są media, które wspomagają proces kształcenia. Część druga to metodologia badań własnych, zawierająca cel, przedmiot i zakres badań oraz metodę i technikę badań. Część trzecia pracy obejmuje analizę wyników badań dotyczących opinii uczniów i ich nauczycieli na temat mass mediów. Ostatnią część pracy stanowi dyskusja wyników oraz wnioski.

Szczególne podziękowania pragnę złożyć mojemu Promotorowi Dr hab. Ryszardowi Gmochowi prof. PWSZ, za liczne konsultacje i uwagi, bez których powstanie tej pracy byłoby niemożliwe, oraz Dr Beacie Fedyn za recenzje niniejszej pracy. Chciałbym wyrazić wdzięczność dla wszystkich Autorów, z których poglądów i prac skorzystałem. Ich nazwiska umieściłem w wykazie bibliograficznym. Podziękowania kieruje również do Dyrekcji Gimnazjum oraz uczniów i nauczycieli szkoły, którzy przyczynili się do powstania trzeciego rozdziału.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print