Zarządzanie siecią LAN z serwerem Windows

Liczba stron: 150

Nazwa Szkoły Wyższej: WSHE Łódź

Rodzaj pracy: inżynierska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

Spis treści. Strona

Spis tabel…..………………………5
Spis rysunków…………..…………………………………………..………………….5
Słownik skrótów..……………………………………………………………………….7
Słownik pojęć.…….…………………………………………………………………….8

1. Wstęp. ………………………………………………………………………………..9

2. Zarządzanie siecią…………………………………………………………………11
2.1 Audyt sieci. ………………….………………………………………………11
2.2 Obszary zarządzania……………………………………………………….12
2.2.1.Zarządzanie w sytuacjach awaryjnych………………………….12
2.2.2. Zarządzanie z wykorzystaniem zasobów….…………………..12
2.2.3. Zarządzanie konfiguracją i nazwami.…………………………. 12
2.2.4. Zarządzanie wydajnością………………………………………..13
2.2.5. Zarządzanie bezpieczeństwem…………………………………14
2.3. Systemy zarządzania siecią. ………………….………………………..14
2.3.1 Architektura oprogramowania zarządzania siecią..…….…….16
2.3.2. Rozproszone zarządzanie siecią…………………………….…19
2.4 Tradycyjne zarządzanie siecią…………………………………..…….…20

3. Zarządzanie siecią przy użyciu protokołów. …………………………………….. 23
3.1. TCP/IP………………………………………………………………………23
3.1.1.TCP/IP a OSI ……………………..………………………………24
3.2. SNMPv1 ……………………………………………………………………26
3.2.1. Architektura protokołu SNMPv1….…………………………….28
3.2.2 Bazy MIB w SNMP………………….……………………………32
3.2.3 Ograniczenia podstawowej wersji SNMP……..……………….35
3.3. SNMPv2…………………………….………………………………………36
3.4. SNMPv3…………………………….………………………………………39
3.4.1. Architektura SNMPv3…….……………………………………..39
3.4.2. Przetwarzanie wiadomości w SNMPv3…..……………………41
3.4.3. Bezpieczeństwo w SNMPv3………………..…………………..42
3.4.4 Obsługa SNMP w Windows…….…………..……………………43
3.5. Syslog / Eventlog…………………………………….……………………45
3.6. CDP Cisco Discovery Protocol…………………….…………………….46
3.7 CMIP………………………………………………….……………………..
3.7.1 CMIP a SNMP……………………………………………………..49
3.8 RMON………………….…………………………………………………….50
3.9 Telnet………………….……………………………………………………..51
3.10 SSH…………………..……………………………………………………..53
3.11 NTP i SNTP…………..…………………………………………………….54

4. Narzędzia do zarządzania LAN. ……….………………………………………….58
4.1. Narzędzia wchodzące w skład systemu Windows i ich pochodne…….58
4.1.1. Ping……………….……………………………………………….58
4.1.2. Traceroute………………………………………………………..59
4.1.3. Route……….……………………………………………………..61
4.1.4. Pathping…….…………………………………………………….62
4.1.5. Netsh……….……………………………………………………..64
4.1.6 Netdiag…….………………………………………………………66
4.1.7. Nslookup….………………………………………………………69
4.1.8. Netstat i nbtstat….……………………………………………….70
4.2. Sniffery…………………………………………..………………………….74
4.2.1. Sposoby zabezpieczania przed snifferami……..……………..76
4.2.2. Przykłady popularnych snifferów………….……..……………..78
4.3. Analizatory sieci……………………………………………..……………..82
4.3.1. Analizatory programowe…………………..…………………….83
4.3.2. Przenośne analizatory sieci…… ……………………………….86
4.4. Skanery…………………………………..………………………………….90
4.4.1. Przykładowe skanery sieci….…………………………………..90
4.4.2. Antyskaner…………….………………………………………….93
4.5. Filtry i kolejki ruchu……………….………………………………………..94
4.5.1. Filtrowanie ruchu………..………………………………………..94
4.5.2. Kolejkowanie ruchu……..………………………………………..96
4.6. Zapory ogniowe………………….…………………………………………99

5. Praktyczne zarządzanie siecią………………..……………………………….101
5.1. Zarządzanie urządzeniami aktywnymi sieci……..…………………….101
5.1.1. MRTG….…………………………………….…………………..102
5.1.2. 3Com Network Supervisor………………..……………………107
5.2. Zarządzanie zdarzeniami i błędami sieci…………..…………………..110
5.3. Symulacje sieci…………………………………………..……………….114
5.4. Zarządzanie desktopami w sieciach LAN………..…………………….116
5.4.1. Narzędzia do zarządzania desktopami…..…………………..117
5.4.1.1.Microsoft System Management Server 2003…..…..118
5.4.1.2 NetSuport DNA……………………………………..…119
5.5. DHCP w Windows………………………………………………………..122
5.5.1. Działanie protokołu DHCP……………………………………..122
5.5.2. Funkcje DHCP dostępne systemie Windows 2000 Server i w
rodzinie Windows Server 2003……….…………………………………..…..123
5.5.3. Instalacja i konfiguracja DHCP w Windows……………..…..127
5.6. Zarządzanie poprzez usługi katalogowe (Active Directory)……….133
5.7. Wydzielanie podsieci w Windows……………………………………….137
5.8. Aktualizacja systemowa serwerów i desktopów poprzez sieć na
platformie Windows ……………………………………………………………141

6. Wnioski……………………………………………………………………………….146

Streszczenie………………………………………….…………………………………148
Summary………………………………………………………………………………..149
Słowa kluczowe………………………………………………………………………..150
Bibliografia………………………………………………………………………………151