Zarządzanie siecią LAN z serwerem Windows

Liczba stron: 150

Nazwa Szkoły Wyższej: WSHE Łódź

Rodzaj pracy: inżynierska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

Spis treści. Strona

Spis tabel 5
Spis rysunków 5
Słownik skrótów 7
Słownik pojęć 8

1. Wstęp.  9

2. Zarządzanie siecią 11
2.1 Audyt sieci.  11
2.2 Obszary zarządzania 12
2.2.1.Zarządzanie w sytuacjach awaryjnych 12
2.2.2. Zarządzanie z wykorzystaniem zasobów 12
2.2.3. Zarządzanie konfiguracją i nazwami 12
2.2.4. Zarządzanie wydajnością 13
2.2.5. Zarządzanie bezpieczeństwem 14
2.3. Systemy zarządzania siecią.  14
2.3.1 Architektura oprogramowania zarządzania siecią 16
2.3.2. Rozproszone zarządzanie siecią 19
2.4 Tradycyjne zarządzanie siecią 20

3. Zarządzanie siecią przy użyciu protokołów  23
3.1. TCP/IP  23
3.1.1.TCP/IP a OSI  24
3.2. SNMPv1  26
3.2.1. Architektura protokołu SNMPv1 28
3.2.2 Bazy MIB w SNMP 32
3.2.3 Ograniczenia podstawowej wersji SNMP 35
3.3. SNMPv2 36
3.4. SNMPv3 39
3.4.1. Architektura SNMPv3 39
3.4.2. Przetwarzanie wiadomości w SNMPv3 41
3.4.3. Bezpieczeństwo w SNMPv3 42
3.4.4 Obsługa SNMP w Windows 43
3.5. Syslog / Eventlog 45
3.6. CDP Cisco Discovery Protocol 46
3.7 CMIP 49
3.7.1 CMIP a SNMP 49
3.8 RMON 50
3.9 Telnet 51
3.10 SSH 53
3.11 NTP i SNTP 54

4. Narzędzia do zarządzania LAN.  58
4.1. Narzędzia wchodzące w skład systemu Windows i ich pochodne 58
4.1.1. Ping 58
4.1.2. Traceroute 59
4.1.3. Route 61
4.1.4. Pathping 62
4.1.5. Netsh 64
4.1.6 Netdiag 66
4.1.7. Nslookup 69
4.1.8. Netstat i nbtstat 70
4.2. Sniffery 74
4.2.1. Sposoby zabezpieczania przed snifferami 76
4.2.2. Przykłady popularnych snifferów 78
4.3. Analizatory sieci 82
4.3.1. Analizatory programowe 83
4.3.2. Przenośne analizatory sieci 86
4.4. Skanery 90
4.4.1. Przykładowe skanery sieci 90
4.4.2. Antyskaner 93
4.5. Filtry i kolejki ruchu 94
4.5.1. Filtrowanie ruchu 94
4.5.2. Kolejkowanie ruchu 96
4.6. Zapory ogniowe 99

5. Praktyczne zarządzanie siecią 101
5.1. Zarządzanie urządzeniami aktywnymi sieci 101
5.1.1. MRTG 102
5.1.2. 3Com Network Supervisor 107
5.2. Zarządzanie zdarzeniami i błędami sieci 110
5.3. Symulacje sieci 114
5.4. Zarządzanie desktopami w sieciach LAN 116
5.4.1. Narzędzia do zarządzania desktopami 117
5.4.1.1.Microsoft System Management Server 2003 118
5.4.1.2 NetSuport DNA 119
5.5. DHCP w Windows 122
5.5.1. Działanie protokołu DHCP 122
5.5.2. Funkcje DHCP dostępne systemie Windows 2000 Server i w rodzinie Windows Server 2003 123
5.5.3. Instalacja i konfiguracja DHCP w Windows 127
5.6. Zarządzanie poprzez usługi katalogowe (Active Directory 133
5.7. Wydzielanie podsieci w Windows 137
5.8. Aktualizacja systemowa serwerów i desktopów poprzez sieć na platformie Windows  141

6. Wnioski 146

Streszczenie 148
Summary 149
Słowa kluczowe 150
Bibliografia 151

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print