Zarządzanie kapitałem obrotowym na przykładzie przedsiębiorstwa XXX

SPIS TREŚCI 2

Wstęp 4

Rozdział I 11
1. Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 11
1.1. Pojęcie kapitału obrotowego 11
1.2. Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 15
1.3. Optymalizacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy 18
1.4. Krążenie kapitału obrotowego 25

Rozdział II 32
2. Kształtowanie wielkości i struktury aktywów obrotowych 32
2.1. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie 32
2.1.1. Struktura zapasów 34
2.1.2. Modele sterowania zapasami 36
2.1.3. Finansowanie zapasów 38
2.2. Zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa 42
2.2.1. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa 42
2.2.2. Metody analizy należności 44
2.2.3. Metody nadzorowania wielkości i struktury należności 45
2.3. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe 61

Rozdział III 66
3. Źródła finansowania aktywów obrotowych 66
3.1. Formy finansowania przedsiębiorstwa 66

Rozdział IV 73
4. Strategie w zarządzaniu kapitałem obrotowym 73

Rozdział V 77
5. Kapitał obrotowy a płynność finansowa 77

ROZDZIAŁ VI 83
6. Zarządzanie kapitałem obrotowym 83
6.1. Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym i jego wpływ na zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie XXX 83
6.2. Analiza należności przedsiębiorstwa XXX za pomocą metody ABC oraz określenia struktury wieku należności 102
6.3. Analiza poziomu i struktury kapitału obrotowego przedsiębiorstwa na tle branży budowlanej w latach 1994 – 1995 106
6.4. Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie XXX 132

Bibliografia 137
Spis tabel 139
Spis rysunków 140
Spis wykresów 141

Bibliografia

1. S.B. Block, G.A. Hirt, Foundation of Financial Management, Irwin Inc., 1987
2. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, tom III
3. J. Czekaj, Finanse przedsiębiorstw w gospodarcze rynkowej, Centrum Doradztwa Organizacyjno Finansowego „Vector”, Skierniewice 1991
4. J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995
5. J. Ickiewicz, Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1996
6. D. Kempny, Modelowanie zapasów w warunkach niepewności, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1996, nr 5
7. H. Kryński, A. Badach, Zastosowanie matematyki do podejmowania decyzji ekonomicznych, PWN, Warszawa 1976
8. J. Martin, J. Petty, A. Keown, P. Scott, Basic Financial Management, Prentice-Hall International Englewood Cliffs 1991
9. R. Noven. Fundamentals of Managerial Finance, South-Western Publishing Company, Cincinnati 1985
10. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, Teprago, Kraków 1992
11. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994
12. M. Sierpińska, D. Wędzki, Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, Wiadomości Gospodarcze – Penetrator 1995, nr 3
13. M. Sierpińska, Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa, Rachunkowość 1995, nr 5
14. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów, Bank i Kredyt 1995, nr 7/8
15. M. Sierpińska, D. Wędzki, Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1996, nr 1
16. Cz. Skowronek, Gospodarka materiałowa w samodzielnym przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1989
17. Cz. Skowronek, Z. Seriusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1995
18. T. Wasiewski, Z. Miklewicz, Analiza finansowa w gospodarcze rynkowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993
19. D. Wędzki, Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego, Rachunkowość 1995, nr 6
20. D. Wędzki, Jak zarządzać należnościami? (model kontroli limitu kredytu), Wiadomości Gospodarcze – Penetrator 1995, nr 8
21. D. Wędzki, Samolikwidacja długu, Menadżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie, Wiadomości Gospodarcze – Penetrator 1996, nr 11
22. W. Wypych, Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 1995

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print