Zachowanie konsumenta na rynku usług turystycznych

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW AGLOMERACJI KATOWICKIEJ NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH

Liczba stron: 110

SPIS TREŚCI
WSTĘP

I. Turystyka jako zjawisko społeczno gospodarcze
1. Pojęcie turystyki i jej funkcje
1.1. Podstawowe definicje turystyki
1.2. Funkcje turystyki
2. Ruch turystyczny i kryteria jego podziałów
3. Specyfika rynku turystycznego
3.1. Pojęcie rynku turystycznego
3.2. Produkt turystyczny
3.3. Podaż turystyczna
3.4. Popyt turystyczny
4. Motywy podróży turystycznych
5. Segmentacja rynku turystycznego
5.1. Segmentacja wg zmiennych opisujących
5.2. Segmentacja wg zmiennych objaśniających
5.3. Segmentacja wg zmiennych charakteryzujących styl życia konsumentów
5.4. Segmentacja wg zmiennych geodemograficznych

II. Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych
1. Zachowania konsumentów – przekrój problemowy definicji
2. Czynniki zachowań konsumentów na rynku
2.1 Czynniki społeczno – kulturowe zachowań nabywców
2.2 Czynniki osobiste zachowań nabywców
2.3. Czynniki psychologiczne zachowań nabywców
3. Proces zachowania nabywczego w turystyce

III. Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych w świetle wyników badań ankietowych
1. Ogólna charakterystyka badania
2. Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych
2.1 Wyjazdy urlopowe
2.2 Wypoczynek sobotnio-niedzielny
2.3 Opinie dotyczące biur podróży i instrumentów marketingowych
3. Czynniki różnicujące zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych

ZAKOŃCZENIE

ANKIETA

LITERATURA

SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print