Wpływ FAS (alkoholowy zespół płodowy) na problemy szkolne dzieci

Liczba stron: 78

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Dziecko w szkole z syndromem FAS.
1.1. Istota i charakterystyka FAS…..6
1.2. Neuropsychologiczny profil dzieci z Fas…..10
1.3. Podstawowe założenia pracy z dziećmi z FAS…..17
1.4. Metody pomocy dziecku z FAS…..24
1.5. Dziecko z FAS w systemie edukacji…..29
1.6. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań…..37

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
2.1. Określenie celu i przedmiotu badań…..41
2.2. Sformułowanie problemów badawczych…..43
2.3. Wybór metody, techniki i narzędzi badawczych…..46
2.4. Teren i organizacja badań…..51

Rozdział III
Problemy szkolne dziecka z FAS w świetle badań własnych – studium przypadku.
3.1. Prezentacja i analiza wyników badań własnych…..53
3.2. Wnioski z badań własnych…..62

Zakończenie…..66
Bibliografia…..68
Spis tabel…..70
Załączniki…..71

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print